Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do programistów Java pragnących zapoznać się z zasadami tworzenia interfejsu aplikacji WWW w oparciu o technologię Java Server Faces 2.0.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poznanie zasad tworzenie interfejsów użytkownika aplikacji WWW w oparciu o najnowszą odsłonę technologii Java Server Faces.

W szczególności uczestnicy:

 • zapoznają się z koncepcją tworzenia aplikacji opartych na Java Enterprise Edition i roli JSF w tych aplikacjach.
 • Nauczą się tworzyć aplikację internetową przy użyciu JSF
 • Zapoznają się z typowymi problemami aplikacji i sposobem ich rozwiązywania w ww. technologii
 • Poznają biblioteki ergonomicznych komponentów JSF opartych na AJAX
 • poznają zasady tworzenia własnych komponentów
 • dowiedzą się jak testować aplikację opartą na JSF

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku Java (do poznania na kursie J/JP)

Parametry szkolenia:

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów). W trakcie warsztatów, oprócz prostych ćwiczeń, projektowana i implementowany jest interfejs prostej aplikacji.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Wstęp
  1. Wprowadzenie do platformy Java Enterprise Edition
  2. Omówienie komponentów i specyfikacji JEE w tym JNDI, JMS, RMI, Servlet, JSP, EJB, webserwisy
  3. Zagadnienia projektowania aplikacji na platformie JEE, doboru technologii, bezpieczeństwa etc.
 2. Podstawy Servlet i JSP
 3. Java Server Faces
  1. Wprowadzenie do JSF
   1. Typowe problemy aplikacji Webowej
   2. Wprowadzenie do modelu komponentowo-zdarzeniowego
  2. Cykl przetwarzania żądania
   1. Rodzaje żądań
   2. Fazy cyklu
   3. Przetwarzanie pełne i częściowe
  3. Komponentowy model interfejsu
  4. Główne klasy i interfejsy
  5. Model zarządzania beanami logiki
   1. Idea i rodzaje zasięgów
   2. Konfiguracja
   3. Zasięgi „Custom”
   4. Podstawy JSR-299: Contexts and Dependency Injection for the Java EE platform w kontekście użycia z JSF
  6. Expression Language
  7. Definiowanie widoku
   1. Przegląd dostępnych komponentów standartowych
    1. Biblioteka HTML
    2. Biblioteka Core
   2. View Declaration Language
   3. JSF w oparciu o facelets
    1. Korzyści wynikające z technologii
    2. Mechanizmy szablonowania
    3. Wbudowane znaczniki
    4. Tworzenie komponentów złożonych (Composite Components)
   4. Historia - JSF w oparciu o JSP
   5. JSF a REST
  8. Model konwersji
   1. Konwertery wbudowane
   2. Tworzenie konwerterów
  9. Model walidacji
   1. Walidatory wbudowane
   2. Tworzenie walidatorów
   3. Walidator domyślny
   4. Podstawy Bean Validation 1.0 (JSR 303)
    1. Koncepcja Bean Validation
    2. Definiowanie i nakładanie ograniczeń na typy, pola, metody
    3. Parametryzowanie ograniczeń
    4. Wbudowane ograniczenia
    5. Komponowanie ograniczeń złożonych
    6. Tworzenie Walidatorów
    7. Proces walidacji
     1. Pola, obiekty i grafy obiektów
     2. Grupy i sekwencje
     3. Blokowanie dostępu do pola oraz kaskadowego dostępu
    8. API i wyjątki
   5. JSR 303 a JSF
   6. Zdarzenia związane z walidacją
   7. Realizacja nietypowych/złożonych scenariuszy walidacji
  10. Model zdarzeń
   1. Zdarzenia i słuchacze – podstawy modelu zdarzeniowego
   2. Zdarzenia akcji i zmiany wartości
   3. Zdarzenia zmiany faz
   4. Zdarzenia systemowe
  11. Model nawigacji
   1. Nawigacja „klasyczna”
   2. Nawigacja skrócona
   3. Nawigacja warunkowa
   4. Dynamiczna konfiguracja nawigacji
   5. Pull i push MVC
  12. Główne składowe aplikacji JSF i internacjonalizacja
  13. Typowe problemy przy tworzeniu interfejsu min
   1. Formularz w postaci tabelki
   2. „Inteligentna” paginacja
   3. Master-Detail, LOV
  14. Obsługa błędów
  15. Zasoby aplikacji
   1. Żądanie o zasoby (Resuorce Request) i jego obsługa
   2. Zależności od zasobów
   3. Znaczniki i obiekty EL
   4. Pakowanie i internacjonalizacja zasobów
  16. Wzbogacanie komponentów – Behaviour
  17. Tworzenie komponentów „od zera”
   1. Tworzenie komponentów
   2. Tworzenie rendererów
   3. Tworzenie znaczników
  18. Pakowanie i konfiguracja aplikacji, fazy projektu
  19. Testowanie interfejsu zbudowanego na JSF (JSFUnit/Selenium)
  20. Zabezpieczanie aplikacji
 4. Tworzenie aplikacji WWW z użyciem technologii AJAX i JSF
  1. Koncepcja AJAX i modele komunikacji
  2. Przegląd podejść do tworzenia aplikacji AJAX(warstwowe – JSF, klient-serwer – GWT, …)
  3. Tworzenie aplikacji AJAX „od zera” (XMLHttpRequest)
  4. Podstawy bibliotek Prototype i Jquery w kontekście manipulacji drzewem DOM i komunikacji AJAX
  5. „Natywne” podejście JSF2
   1. Znacznik f:ajax i Ajax Behaviour
   2. Przetwarzanie żądań typu Ajax
    1. Przetwarzanie częściowe (Partial processing)
    2. Selektywne działania na drzewie komponentów
   3. Kolejkowanie
   4. obsługa błędów
  6. Ajax4JSF
   1. Wady i zalety podejścia, porównanie z podejściem natywnym
   2. Architektura silnika – zasada działania
   3. Przegląd możliwości
   4. Zagadnienia związane z wydajnością (kolejkowanie, opóźnianie, unieważnianie żądań, zmniejszanie wielkości żądania)
   5. Wpływanie na cykl życia JSF
   6. Ajax4JSF a JSON
  7. Richfaces
   1. Przegląd możliwości Richfaces
   2. Konfiguracja wyglądu (skórki)
   3. Walidacja
   4. RichFacej a jquery, script.aculo.us
 5. Biblioteki komponentów JSF - przegląd
  1. IceFaces
  2. RichFaces
  3. PrimeFaces
  4. I inne

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email