Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do programistów Java pragnących zapoznać się z technologią GWT (dawne Google Web Toolkit), pozwalającą na tworzenie bogatych aplikacji internetowych (RIA).

Cel szkolenia:

Uczestnicy dowiedzą się, jakie współczesne technologie wspierają tworzenie bogatych aplikacji internetowych i jakie miejsce wśród nich zajmuje GWT. Uczestnicy nauczą się tworzyć atrakcyjną warstwę interfejsu przy pomocy GWT, w tym zasady tworzenia własnych komponentów. Omówiona zostanie koncepcja komunikacji warstwy interfejsu z warstwą logiki i proces tworzenia aplikacji internetowej z wykorzystaniem GWT, wraz z aspektami internacjonalizacji, walidacji danych wprowadzanych przez użytkownika, bezpieczeństwa i architektury. Przedstawiona zostanie również gama dodatkowych bibliotek wspierających tworzenie aplikacji w GWT.

Mocne strony szkolenia:

Szkolenie nie tylko przekazuje arkana tworzenia w GWT, lecz również umiejscawia technologię na tle innych możliwych rozwiązań, zwracając również uwagę na zagadnienia integracji. Takie podejście pozwala na świadome korzystanie z technologii i podejmowanie decyzji dotyczących doboru technologii.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku Java (polecamy kurs J/JP).

Parametry szkolenia:

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów). W trakcie warsztatów, oprócz prostych ćwiczeń, projektowana i implementowana jest aplikacja obejmująca zasięgiem wszystkie omawiane aspekty GWT i technologie dodatkowe.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do RIA
  1. Współczesne technologie RIA
  2. Podstawy technologiczne aplikacji RIA w tym AJAX
  3. GWT na tle innych technologii RIA w szczególności JSF/Richfaces
 2. Podstawy tworzenia aplikacji w GWT
  1. Idea i zasada działania aplikacji GWT
  2. Budowa aplikacji
  3. Kod kliencki
  4. Kod serwerowy
  5. Komunikacja
  6. Narzędzia developerskie
  7. Generacja szkieletu projektu
  8. Struktura aplikacji/moduły
  9. Kompilacja
  10. Wdrożenie
  11. Uruchamianie w trybach deweloperskim i produkcyjnym
  12. Debugowanie
 3. Tworzenie warstwy interfejsu w GWT
  1. Idea programowania komponentowo-zdarzeniowego
  2. Przegląd komponentów standardowych GWT
  3. Rozmieszczenie komponentów
   1. programowalne
   2. deklaratywne
  4. Dostosowanie wyglądu (style)
  5. Zdarzenia i słuchacze
  6. Formatowanie liczb, dat i ciągów
  7. Tworzenie własnych komponentów
  8. Zewnętrzne biblioteki komponentów
   1. Ext GWT (GXT)
   2. Smart GWT
  9. Walidacja i databinding
 4. Warstwa logiki i integracja z warstwą interfejsu
  1. Zasada komunikacji warstwy interfejsu z warstwą logiki
  2. Podstawy XML-RPC / GWT-RPC
  3. Tworzenie serwisów przy pomocy biblioteki GWT
  4. Wywoływanie serwisów
  5. Obsługa sytuacji wyjątkowych
  6. Tworzenie serwisów we frameworkach JEE
 5. Internacjonalizacja
 6. Zagadnienia zaawansowane i dobre praktyki programistyczne
  1. Obsługa historii przeglądarki i przycisku „Cofnij”
  2. Architektura aplikacji
  3. Kompilacja zasobów zewnętrznych
   1. zasoby binarne
   2. zasoby graficzne
   3. zasoby tekstowe
   4. arkusze stylów
 7. Bezpieczeństwo aplikacji
  1. Uwierzytelnianie użytkownika
  2. Kontrola dostępu do zasobów
  3. Obsługa sesji
  4. Zapobieganie atakom typu XSS
 8. Testowanie i optymalizacja działania aplikacji
  1. Logowanie przebiegu działania aplikacji
  2. Testowanie warstwy klienckiej aplikacji
  3. Dzielenie aplikacji na fragmenty pobierane asynchronicznie
  4. Optymalizacja wielkości aplikacji oraz czasu kompilacji
  5. Optymalizacja wywołań RPC
  6. Wykrywanie „wąskich gardeł” aplikacji w warstwie klienckiej (analiza kodu Javascript)
  7. Testowanie warstwy serwerowej aplikacji
 9. Przegląd możliwych integracji GWT z innymi technologiami
  1. PHP
  2. Servlet + EJB
  3. JPA
  4. Spring
  5. Seam
 10. Wady i zalety GWT

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email