Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do programistów Java, chcących tworzyć usługi sieciowe (Web Services).

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze sposobami tworzenia usług sieciowych (Web services). Uczestnicy dowiedzą się jak programować z wykorzystaniem niskopoziomowego API SAAJ, poznając dogłębnie technologie SOAP i WSDL. Nauczą się tworzyć usługi przy pomocy wysokopoziomowych API JAX-RPC i JAX-WS. Zaznajomią się z koncepcją rejestrów i repozytoriów usług. Poznają zaawansowane zagadnienia związane z bezpieczeństwem oraz organizacją usług (SOA, BPEL).

Mocne strony szkolenia:

Program obejmuje bardzo szczegółowo zagadnienia związane z usługami sieciowymi Web Services. Oprócz zagadnień programistycznych, przedstawia tematykę w szerokim ujęciu infrastruktury IT w firmie. Wiedza zawarta w programie ma duży walor praktyczny.

Wymagania:

Od uczestników wymagana umiejętność programowania w języku Java (do poznania na kursie J/JP). Zalecana jest również znajomość języka XML i technologii związanych z przetwarzaniem XML w Java (do poznania na kursie J/XML).

Parametry szkolenia:

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów). W trakcie warsztatów, oprócz prostych ćwiczeń, projektowana i implementowana jest również kompletna aplikacja.

Program szkolenia

 1. Idea i zasada działania usług sieciowych (Web Services)
  1. SOAP
  2. XML-RPC jako alternatywa SOAP
  3. WSDL
  4. UDDI
 2. SOAP with Attachments API for Java - SAAJ
  1. Wprowadzenie do SAAJ
  2. Struktura wiadomości
  3. Tworzenie wiadomości
  4. Manipulacja zawartością wiadomości
  5. Dodawanie zawartości
  6. Dodawanie nagłówków
  7. Dodawanie dokumentu
  8. Przestrzenie nazw
  9. Ustanawianie połączenia, wysyłanie załączników, odczyt wiadomości
  10. Dodawanie załączników (SOAP Atachements vs MTOM)
  11. Przesyłanie informacji o błędach (SOAP Faults)
 3. Java API for XML Web Services (JAX-WS), Java API for XML-based RPC (JAX-RPC)
  1. Idea JAX-RPC i JAX-WS
  2. Wspierane typy
  3. Różnice między JAX-RPC a JAX-WS
  4. Tworzenie usługi w JAX-WS
   1. Na podstawie SEI (Service Endpoint Interface)
   2. Opartej na przetwarzaniu SOAP(WebserviceProvider)
  5. Rodzaje wiązań
  6. Klasa usługi a WSDL
   1. Generowanie WSDL na podstawie klasy (bottom-up model)
   2. Generowanie klasy na podstawie WSDL (top-down model)
  7. Kompilacja i generowanie artefaktów
  8. Konfiguracja usługi za pomocą adnotacji
  9. Tworzenie RESTful Web Services w JAX-WS
  10. Przechwytywanie komunikatów (Handlers)
  11. Stworzenie klienta do usługi WS
   1. Dynamic Proxy Client
   2. Dynamic Invocation Interface Client
   3. Klient oparty na Stub ’ ie
   4. Klient JAX-WS
  12. EJB jako WS
  13. Stworzenie klienta na platformie innej niż Java
 4. Przegląd szkieletów do budowy usług sieciowych(Web Service Frameworks): Apache Axis , Apache CXF , Spring WS, JBossWS
 5. Stworzenie Web Service’u w wybranej technologii.
 6. Zagadnienia architektury i organizacji usług
  1. Webservice orchestration – wstęp do BPEL
  2. REST
  3. SOA
 7. Rejestry i repozytoria usług
 8. Zagadnienia interoperability WS-I, WSIT
 9. Przegląd innych specyfikacji Java stowarzyszonych z tematem WS : JBI, JSR 109
 10. Zagadnienia bezpieczeństwa: WS-Security
 11. Poglądowe omówienie specyfikacji WS-*: WS-Addressing, WS-Atomic Transaction, WS-Business Activity, WS-Coordination, WS-Eventing, WS-Metadata Exchange, WS-Notification, WS-ReliableMessaging, WS-Policy, WS-Secure Conversation, WS-Security Policy, WS-Security, WS-Trust, WS-Transfer

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email