Adresaci Szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do programistów java, analityków systemowych oraz architektów pragnących tworzyć zaawansowane usługi webservice oraz poznać techniki aranżacji tych usług.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zaawansowanymi technikami tworzenia usług webservice. Uczestnicy szkolenia poznają metody oraz standardy zabezpieczenia usług webserwis, realizacji usług w oparciu o alternatywne protokoły transportowe, metody zwiększenia niezawodności, wydajności, elastyczności usług. Następnie uczestnicy poznają biznesowe aspekty wykorzystania zaawansowanych możliwości usług webservice oraz zapoznają się technikami aranżacji usług webservice.

Szkolenie jest realizowane w kilku wariantach – dla programistów, dla analityków systemowych, architektów. W zależności od grupy szkoleniowej, główny nacisk położony jest na kwestie teoretyczne lub na praktyczne i implementację rozwiązań integracyjnych.

Wymagania:

Od uczestników wymagana jest przynajmniej podstawowa umiejętność programowania w języku Java, przynajmniej podstawowa znajomość usług webservice oraz technologii przetwarzania XML. Zalecana jest również znajomość podstaw JEE.

Parametry szkolenia:

3*8 godzin (3*7 godzni netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów). W trakcie warsztatów implementowane są przykłady obrazujące zaawansowane możliwości i elastyczność usług webservice.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Wstęp
  1. Przypomnienie najważniejszych pojęć i standardów związanych z webserwisami: XML, DTD, XSD, XSLT, SOAP, WSDL, WADL, JAX-RPC, JAX-WS, JAX-RS, JAXP, SAX, StAX, DOM, JAXB, JAXR, UDDI, SAAJ, JSON, REST itd.
 2. Omówienie wybranej platformy na której będzie realizowane szkolenie:
  1. Pojęcia i terminologia podstawowa dla danej platformy
  2. Podstawowe składowe i architektura danej platformy
  3. Podobieństwa i różnice względem innych platform
  4. Zgodność ze standardami
  5. Źródła wiedzy
 3. Warstwa transportowa
  1. SOAP over HTTP, JMS, SMTP/POP3, TCP, UDP
  2. XML over HTTP (REST)
  3. JSON over HTTP
  4. pozostałe np.: WebSocket, MSMQ
 4. Bezpieczeństwo
  1. problematyka bezpieczeństwa usług webservice
  2. przegląd standardów:
   1. WS-Security
   2. WS-Trust
   3. WS-SecureConversation
   4. WS-Policy, WS-SecurityPolicy
   5. WS-Federation
   6. WS-Authorization
   7. WS-Privacy
   8. SAML, XACML
   9. PKI, X.509, 2waySSL
 5. Niezawodność
  1. problematyka niezawodności usług webservice
  2. przegląd standardów:
   1. WS-Reliability, WS-ReliableMessaging
   2. WS-Transaction,
   3. WS-Coordination
   4. WS-AtomicTransaction, 2PC, JTA
   5. WS-BusinessActivity
 6. Wydajność
  1. Metody zwiększenia wydajności przetwarzania
  2. SOAP with Attachments (SwA, SAAJ)
  3. MTOM, XOP, MIME
 7. Metadane, konfigurowalność i elastyczność
  1. WSDL, WADL
  2. JAX-R, UDDI, rejestry i repozytoria
  3. WS-Policy, WS-Policy*
  4. WS-MetadataExchange, WS-Discovery, WS-Adressing, WS-Eventing
 8. Biznesowe aspekty wykorzystania możliwości usług webservice
  1. Modelowanie i wdrażanie
   1. procesów biznesowych
   2. reguł biznesowych
   3. zachowań ludzkich
   4. architektur SOA, EAI, ESB
 9. Organizacja usług webservice
  1. Orkiestracja, aranżacja, choreografia, kompozycja
  2. Szybki przegląd standardów: BPEL4WS, WS-BPEL 2.0, WS-CDL, WSCI, WSCL, WSFL, XLANG itd.
 10. BPEL
  1. Podstawy, historia powstania, realizowane cele
  2. Składnia języka
  3. BPMN a BPEL
  4. Narzędzia
  5. Rozszerzenia i standardy satelitarne; rozszerzenia wnoszone przez daną platformę uruchomieniową
  6. Scope’y w BPEL
   1. Co to jest scope, jak należy go używać w BPEL
   2. Zmienne w scope’ie
   3. Obsługa błędów, rollback i kompensacja
   4. Przetwarzanie równoległe
  7. Obsługa błędów
   1. Fault handlers
   2. Sygnalizowanie błędów
   3. Zawieszanie i zakończenie przetwarzania
  8. Kompensacja
   1. Compensation handlers
   2. Scenariusze kompensacji
   3. Wycofywanie zmian
  9. Korelacja
   1. Potrzeba korelacji
   2. Korelacja ręczna i automatyczna
   3. Wielu uczestników korelacji
  10. Przetwarzanie synchroniczne i asynchroniczne
   1. Podejście synchroniczne i asynchroniczne
   2. Obsługa timeout’ów
   3. Wiele odpowiedzi
   4. Zdarzenia, alarmy, błędy
  11. Przetwarzanie równoległe
  12. Dynamiczni partnerzy
  13. Ludzie jako aktorzy w BPEL

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email