Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do programistów, projektantów, architektów oraz administratorów, którzy chcą wykorzystać maper MyBatis w tworzonych rozwiązaniach.

Cel szkolenia:

Uczestnicy będą potrafić prawidłowo korzystać z MyBatis oraz wdrożyć go w swoich projektach. Omówione zostaną możliwości tego narzędzia oraz sposoby użycia.

W szczególności Uczestnicy na bieżąco będą wykonywali różnorodne ćwiczenia, które pozwolą zapoznać się z możliwościami frameworka oraz będą spajały kolejne elementy kursu.

Mocne strony szkolenia:

Na szkolenie składają się warsztaty przeplatane wykładem. Program obejmuje zarówno ogólne wprowadzenie w tematykę persystencji danych, mapowania obiektowo-relacyjnego jak i całościowe przedstawienie szkieletu MyBatis.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność korzystania z systemu operacyjnego Windows lub Linux oraz znajomość środowiska Eclipse lub IntelliJ Idea.

Parametry szkolenia:

2*8 godzin (2*7 godzin netto)

Program szkolenia

 1. Problematyka
  1. Persystencja
  2. Mapowanie obiektowo-relacyjne
 2. Czym jest MyBatis?
  1. Maper pomiędzy JDBC a ORM
  2. MyBatis vs. JPA
  3. Kiedy używać MyBatis
  4. Korzyści
   1. Prostota i produktywność
   2. Szybkość i optymalizacja
   3. Niski próg wejścia
   4. Współpraca ze spadkowymi bazami danych
 3. Wprowadzenie do MyBatis
  1. Koncepcje
  2. Architektura
  3. JDBC
   1. Typy
   2. Mapowanie typów JDBC-Java
  4. Instalacja i konfiguracja
   1. Zależności
  5. Opis mapowania
   1. XML
   2. Adnotacje
 4. Mapowanie
  1. Mapowanie operacji CRUD
  2. Non-query statements
   1. Operacje blokowe
   2. Procedury składowane
  3. Parametryzacja
   1. Wiele parametrów
  4. ResultMap
  5. Kolekcje
  6. Asocjacje
   1. Jeden do jednego
   2. Jeden do wielu
  7. Mapowanie automatyczne
  8. Mapowanie typów specjalnych
   1. Typów wyliczanych
   2. Typów LOB: CLOB/BLOB
 5. Dynamiczny SQL
  1. Instrukcje warunkowe
  2. Iteracje
  3. Wady i zalety dynamicznych zapytań
 6. Narzędzia
  1. dla Eclipse:
   1. MyBatipse
   2. mybatiseditor
  2. dla IntelliJ IDEA
   1. MyBatis plugin
 7. Zarządzanie transakcjami
  1. Transakcje automatyczne, lokalne i globalne
 8. Integracja
  1. Spring
  2. Java EE, EJB i CDI
 9. Logowanie
 10. Buforowanie danych
 11. Przechwytywanie błędów
 12. Testowanie
 13. Dobre praktyki
  1. Wydajność
  2. Bezpieczeństwo
  3. Konwencje

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email