Adresaci szkolenia:

Kurs przeznaczony jest dla programistów posiadających podstawową wiedzę w zakresie JavaScript, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje związane z tworzeniem zaawansowanych aplikacji internetowych działających po stronie przeglądarki.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami programowania w najnowszej wersji języka JavaScript oraz praktycznymi zagadnieniami związanymi z tworzeniem aplikacji internetowych w architekturze “Single-page application” przy użyciu frameworka Vue.js.

Osoby, które ukończą szkolenie dowiedzą się jak:

 • konstruować czytelne i wydajne aplikacje JavaScript z wykorzystaniem aktualnych możliwości tego języka,
 • używać elementów programowania funkcyjnego i reaktywnego do rozwiązywania typowych problemów
 • prawidłowo i efektywnie skonfigurować środowisko do pracy z zaawansowanymi projektami front-endowymi,
 • stosować mechanizmy pozwalające kontrolować jakość kodu aplikacji JavaScript,
 • stworzyć aplikację opartą na komponentach

Powyższa wiedza umożliwi uczestnikom samodzielne tworzenie zaawansowanych aplikacji webowych.

Mocne strony szkolenia:

Charakterystyczną cechą szkolenia jest szeroki zakres przedstawionego materiału przy jednoczesnym skupieniu na aspekcie praktycznym. Największy nacisk położony jest na techniki i narzędzia, które sprawdzają się w rzeczywistych projektach i przynoszą największy wzrost wydajności pracy. Część warsztatowa szkolenia pozwala na osiągnięcie poziomu umiejętności pozwalającego na samodzielne wykorzystanie zdobytej wiedzy od razu po zakończeniu kursu.

Wymagania:

Od uczestników wymagana jest przynajmniej podstawowa umiejętność programowania w języku JavaScript.

Parametry szkolenia:

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do JavaScript
  • Podstawy JavaScript
  • Najważniejsze elementy ECMAScript 2015+
 2. Ekosystem NPM
  • Omówienie Node.js
  • Praktyczne sposoby pracy z NPM
  • Webpack
 3. Wprowadzenie do Vue.js
  • Architektura aplikacji Vue.js
  • Vue CLI
  • Vue Devtools
  • Pliki .vue
 4. Podstawowe dyrektywy
  • v-show, v-if, v-else
 5. Praca z obiektami i tablicami
  • Dyrektywa v-for w pracy z tablicami i obiektami
  • Określanie liczby powtórzeń
  • Dostęp do indeksu iteracji
  • Atrybut “key”
  • Zastosowanie elementu <template>
 6. Obsługa zdarzeń
  • Metody obsługi zdarzeń
  • Dostęp do informacji o zdarzeniu
  • Event modifiers
  • Computed properties
  • Watchers
 7. Filtry
  • Korzystanie z wbudowanych filtrów
  • Definiowanie własnych filtrów
 8. Praca z formularzami
  • Obsługa poszczególnych typów kontrolek
  • Binding wartości
  • Modyfikatory v-model
 9. Komponenty
  • Rejestracja komponentu
  • Konfiguracja komponentu - props
  • Cykl życia komponentu
  • Komunikacja między komponentami
  • Definiowanie własnych zdarzeń
  • Dynamiczna zawartość komponentu - slots
  • Korzystanie z v-model we własnych komponentach
 10. Binding
  • Attribute binding
  • Różne składnie class i style binding
 11. Komunikacja z API
  • Vue-resource
  • Obsługa zapytań z Axios
 12. Routing
  • Jak działa routing w SPA?
  • Konfiguracja vue-router
  • Definiowanie ścieżek
  • Nawigacja z poziomu kodu js
  • Ścieżki i widoki nazwane
  • Dynamiczne segmenty adresów
  • Routing guards
  • Dodatkowa konfiguracja ścieżek
 13. Zarządzanie stanem aplikacji
  • Wprowadzenie do Vuex
 14. Animacje aplikacji opartych o Vue.js
 15. Informacje dodatkowe
  • Vue Styleguide
  • Vue i TypeScript
  • SSR w Vue

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email