Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane do programistów Java pragnących dowiedzieć się jak tworzyć warstwę trwałości w oparciu o rozwiązania ORM wykorzystując standard JPA oraz framework Hibernate.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie z zasadami tworzenia warstwy dostępu do danych opartej o JPA z uwzględnieniem zagadnień takich jak integracja, skalowalność, wydajność czy testowanie.

W czasie zajęć uczestnicy poznają się między innymi:

 • zasady działania i użycia mechanizmu mapowania obiektowo relacyjnego
 • sposoby projektowania warstwy trwałości zarówno w przypadku prostego modelu danych jak i złożonych grafów obiektów
 • jak odczytywać i utrwalać encje oraz zapewnić bezpieczeństwo oraz transakcyjność operacji
 • jak dbać o spójność stanu i wydajność aplikacji
 • jak integrować opracowane rozwiązanie z aplikacją
 • jak testować ww. komponenty

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku Java oraz podstawy relacyjnych baz danych i języka SQL.

Parametry szkolenia:

3*7 godzin wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • Obiektowość vs. model relacyjny
  • Wykorzystanie relacyjnych baz danych w kontekście aplikacji Java
  • Mapowanie obiektowo-relacyjne
  • Standard Java Persistence API i jego implementacje
  • Obiekty trwałe - tworzenie, cykl życia, mapowanie
  • Kontekst utrwalania i menadżer encji
 2. Mapowanie obiektowo relacyjne
  • Encje vs. Komponenty
  • Mapowanie encji
  • Zarządzanie relacjami
  • Klucze główne i strategie ich generowania
  • Wykorzystanie kolekcji i map
  • Odwzorowywanie relacji dziedziczenia
  • Użycie istniejących baz i struktur danych
 3. Zarządzanie transakcjami
  • Transakcje - definicja i konfiguracja (deklaratywnie, programowo)
  • Standard Java Transaction API
  • Bezpieczeństwo danych w środowisku wielo-użytkownikowym
  • Kontrola współbieżnego dostępu - blokady optymistyczne i pesymistyczne
  • Transakcje rozproszone
  • Użycie nietransakcyjnych źródeł danych
 4. Praca z obiektami trwałymi
  • Zarządzanie encjami
  • Propagacja kaskadowa
  • Optymalizacja ładowania
  • Przetwarzanie wsadowe
  • Wywołania zwrotne i klasy nasłuchujące
 5. Wykonywanie zapytań
  • Tworzenie i uruchamianie zapytań
  • Język JPA QL / HQL (składnia, operatory, klauzule, wyrażenia funkcjonalne)
  • Relacje i złączenia
  • Criteria API
  • Zapytania natywne
 6. Wydajność i dobre praktyki
  • Strategie ładowania
  • Podzapytania i prefetching danych
  • Wsadowe wykonywanie operacji
  • Wykorzystanie pamięci cache pierwszego i drugiego poziomu
  • Profilowanie i monitorowanie wydajności
  • Architektura warstwowa
  • Implementacja usług dostępu do danych
  • Utrwalanie w kontekście aplikacji webowych
  • Testowanie

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email