Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla analityków danych, którzy mają już pewne doświadczenie i chcą dowiedzieć się “jak to zrobić w R”. Jednak podejście od podstaw umożliwia także wstępne zapoznanie się ze specyfiką tej dziedziny wiedzy osobom, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki.

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z językiem R, a także szeroką gamą pakietów, które towarzyszą temu środowisku i pozwalają w wygodny i szybki sposób dokonać analizy danych. Szkolenie pozwoli na łączenie wielu narzędzi, co z kolei umożliwia wykonywanie bardziej skomplikowanych analiz z użyciem większego wachlarza technik.

Wymagania

Szkolenie wymaga podstawowej umiejętności programowania w dowolnym języku lub podstaw programowania w języku R.

Parametry szkolenia

3 * 8 godzin (7 godzin netto) wykładów połączonych z warsztatami i ćwiczeniami.

Program szkolenia

 1. Wstęp
  • Charakterystyka języka R
  • Porównanie z innymi językami
  • Dlaczego R?
 2. Instalacja podstawowego środowiska
  • Instalacja R
  • Instalacja RStudio
  • Kontrola wersji z Git
   • Instalacja
   • Podstawowe operacje
 3. RStudio
  • Podstawowe okno pracy
  • Historia komend
  • Konsola R
  • Kod źródłowy
  • Korzystanie z plików pomocy
 4. Typy danych i możliwości języka R niedostępne w innych językach
  • Obliczenia zwektoryzowane
  • Funkcje z rodziny apply
  • Ramki danych
  • Typ czynnikowy
 5. Inżynieria danych:
  • Wczytywanie i czyszczenie danych
  • Przkeształcanie danych przy użyciu bazowego R
   • Wybór poszczególnych kolumn
   • Wybór wierszy spełniających zadany warunek
   • Grupowanie danych
   • Liczenie podstawowych statystyk
   • Sortowanie
  • Przkeształcanie danych przy użyciu pakietu dplyr
   • Wybór poszczególnych kolumn
   • Wybór wierszy spełniających zadany warunek
   • Grupowanie danych
   • Liczenie podstawowych statystyk
   • Sortowanie
 6. Wizualizacja
  • Grafika niskopoziomowa
   • Barwy, punkty, odcinki, wielokąty
   • Zapisywanie wykresów w formatach grafiki rastrowej (np. jpg) i wektorowej (np. .pdf)
  • Grafika wysokopoziomowa
   • Wykres słupkowy, kołowy
   • Wykres skrzynkowy, histogram
   • Wykres rozproszenia
  • Pakiet ggplot2
 7. Statystyka i uczenie maszynowe
  • Gęstość, dystrybuanta, odwortna dystrybuanta, losowanie z podanego rozkładu - przydatne funkcje w R
  • Podstawowe testy statystyczne
  • Regresja liniowa
  • Regresja logistyczna
  • Analiza skupień
  • Drzewa decyzyjne

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email