Web Components to kolekcja ustandaryzowanych niskopoziomowych API umożliwiających budowanie reużywalnych fragmentów interfejsu użytkownika.

Cel szkolenia

Poznanie założeń i zastosowań Web Components oraz narzędzi umożliwiających wydajną pracę z tymi technologiami.

Mocne strony szkolenia

Podejście warsztatowe - zestaw poruszanych zagadnień i ćwiczeń skonstruowany w taki sposób, aby uczetsnik w wyniku szkolenia zaimplementował typowe rozwiązania spotykane w realnych projektach.

Wymagania

Podstawowa znajomość JavaScript.

Parametry szkolenia

 • 2 * 8 godzin
 • wykłady i warsztaty
 • maksymalna liczba uczestników: 8

Program szkolenia

 1. Podstawy Web Components
  • Czym są Web Components?
  • Gdzie i dlaczego warto ich używać?
  • Ograniczenia
 2. Specyfikacje w praktyce
  • Custom Elements
  • Shadow DOM
  • ES Modules
  • HTML Template
 3. Wprowadzenie do warsztatu
  • Odświeżenie podstaw ES2015 (klasy, template strings)
  • Konfiguracja środowiska pracy
  • Definicja pierwszego komponentu
 4. API Web Components
  • Cykl życia
  • Obsługa zdarzeń
  • Definicje atrybutów konfigurujących komponent
  • Nasłuchiwanie zmian atrybutów
  • Sloty
  • Definicje własnych zdarzeń
 5. Stylowanie
  • Możliwości i ograniczenia
  • Tagi style wewnątrz komponentów
  • Selektory :host, :host-context i ::slotted
  • CSS custom properties
 6. Biblioteki Web Components: Stencil
  • Wprowadzenie do Stencil
  • Konfiguracja projektu
  • Tworzenie komponentów Stencil
  • Wprowadzenie do JSX
  • Praca z Props
  • Obsługa zdarzeń
  • Cykl życia komponentu
  • Definicja metod
  • Przygotowanie na produkcję
 7. Biblioteki Web Components: LitElement
  • Wprowadzenie do LitElement
  • Porównanie ze Stencil
  • Budowa szablonów z lit-html
  • Stylowanie
  • Praca z Props
  • Obsługa zdarzeń
  • Cykl życia komponentu
  • Przygotowanie na produkcję
 8. Web Components a popularne frameworki/biblioteki
  • Angular Elements
  • Web Components a Vue
  • Integracja z React

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email