Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów, którzy chcą rozpocząć pracę z frameworkiem Symfony 3. Zawiera ono komplet informacji, począwszy od podstaw do tematów średniozaawansowanych, które pozwolą stworzyć prawdziwą aplikację internetową.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu pokazanie praktycznego zastosowania Symfony 3 podczas tworzenia aplikacji internetowych. Omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z frameworkiem, poparte praktycznymi ćwiczeniami. Rezultatem szkolenia będzie zbudowana krok po kroku przykładowa aplikacja. Uczestnicy szkolenia w szczególności:

 • dowiedzą się jak konfigurować aplikację pod własne potrzeby,
 • nauczą się tworzyć własne usługi i pracować z kodem opartym o zdarzenia.
 • nauczą się używać systemu szablonów Twig,
 • poznają aspekty przeprowadzania walidacji wprowadzonych przez użytkownika danych,
 • dowiedzą się jak odczytywać i utrwalać encje danych oraz zapewnić transakcyjność operacji na bazie danych z wykorzystaniem biblioteki Doctrine,
 • poznają wzorce i dobre praktyki używane podczas pracy z Symfony,

Wymagania

Od uczestników wymagana jest umiejętność programowania w języku PHP i podstawowa wiedza na temat programowania zorientowanego obiektowo. Przydatna będzie podstawowa znajomość relacyjnych baz danych.

Parametry szkolenia

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów)

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  1. Ogólne wprowadzenie do frameworka
   1. Jak posługiwać się komponentami
  2. Architektura Symfony
   1. Kilka słów o MVC, DI, DIC, IoC
   2. Jak wygląda obsługa żądań HTTP przez framework
  3. Architektura projektu
   1. Struktura i podział na bundle
   2. Biblioteki zewnętrzne - jak dodać je do projektu
   3. Katalog publiczny
  4. Konwencje kodowania
   1. Standard PSR
 2. Rozpoczęcie projektu
  1. Sposoby instalacji Symfony
  2. Uruchomienie aplikacji
   1. Sprawdzanie konfiguracji
   2. Narzędzie console
  3. Konfiguracja aplikacji
   1. Formaty konfiguracji
   2. Środowiska aplikacji
   3. Routing
  4. Web debug toolbar
  5. Generowanie własnych bundli
 3. Generowanie odpowiedzi dla klienta
  1. Tworzenie kontrolerów
  2. Obsługa sesji i ciasteczek
  3. Kontrolowanie odpowiedzi
   1. Przekierowania odpowiedzi
   2. Wymuszanie innych kodów odpowiedzi HTTP
  4. Generowanie szablonów widoku z pominięciem kontrolera
 4. Szablony widoku z wykorzystaniem Twig
  1. Wprowadzenie do silnika szablonów Twig
  2. Layouty i dziedziczenie szablonów
  3. Tworzenie helperów:
   1. Filtry
   2. Funkcje
   3. Makra
  4. Wspierane formaty szablonów
 5. Tłumaczenia (i18n)
  1. Wprowadzenie do komponentu Translation
  2. Zmiana wersji językowej aplikacji zależnie od preferencji użytkownika
  3. Rozszerzanie komponentu o własne formaty tłumaczeń
 6. Formularze i walidacja
  1. Wprowadzenie do Form Framework
  2. Tworzenie i obsługa formularzy
  3. Sposoby walidacji danych
  4. Tworzenie własnych walidatorów
  5. Renderowanie formularzy za pomocą szablonów Twig
 7. Obsługa baz danych za pomocą Doctrine
  1. Konfiguracja połączenia z bazą
  2. Tworzenie klas encji i repozytoriów
  3. Tworzenie i wykonywanie custom queries
  4. Polecenia konsoli do obsługi struktury bazy
  5. Obsługa zdarzeń za pomocą Lifecycle Callbacks
 8. Bezpieczeństwo
  1. Wprowadzenie do mechanizmu Firewall
  2. Uwierzytelnianie użytkowników
  3. Autoryzacja użytkowników
  4. Wprowadzenie do FOSUserBundle (3rd party bundle)
 9. Architektura REST
  1. Wprowadzenie do architektury REST
  2. Budowanie własnego API
   1. FOSRestBundle (3rd party bundle)
   2. NelmioApiDocBundle (3rd party bundle)
 10. Kontener usług
 11. Wprowadzenie do tematyki usług
 12. Tworzenie własnych usług
 13. Wykorzystanie tagowania usług
 14. Obsługa zdarzeń za pomocą komponentu EventDispatcher
  1. nasłuchiwanie zdarzeń
  2. tworzenie własnych zdarzeń
 15. Obsługa mechanizmów Cache w Symfony
 16. Wprowadzenie do komponentu Cache (dostępny od Symfony 3.1)
 17. Wprowadzenie do HTTP Cache
 18. Testowanie aplikacji
 19. Wprowadzenie do PHPUnit Testing Framework
 20. Tworzenie testów funkcjonalnych
 21. Wykorzystanie baz danych w testach
 22. Przegląd polecanych bundli od społeczności

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email