Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do programistów Java pragnących dowiedzieć się jak tworzyć aplikacje internetowe w oparciu o komponentowy model interfejsu użytkownika realizowany przez framework Wicket.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poznanie zasad budowania aplikacji internetowych z wykorzystaniem komponentowego modelu interfejsu użytkownika.

W szczególności uczestnicy:

 • otrzymają informacje na temat sposobów tworzenia interfejsów aplikacji web
 • nauczą się budować interfejs użytkownika przy pomocy Wicket
 • nauczą się korzystać ze specyfiki obiektowego modelu UI
 • nauczą się wykorzystywać gotowe komponenty biblioteczne Wicket jak również tworzyć własne
 • dowiedzą się jak zwiększyć wygodę interfejsu użytkownika za pomocą AJAX
 • poznają zagadnienia związane z bezpieczeństwem i niezawodnością aplikacji internetowych
 • dowiedzą się jak uruchamiać stworzone w powyższy sposób aplikacje na serwerze Jetty

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku Java (do poznania na kursie J/JP), podstawy relacyjnych baz danych i SQL, podstawowa znajomość HTML. Zalecana jest również umiejętność tworzenia aplikacji webowych w technologiach Servlet/JSP (do poznania na kursie J/WEB1).

Parametry szkolenia:

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów). W trakcie warsztatów, oprócz prostych ćwiczeń, projektowana i implementowana jest prosta kompleksowa aplikacja.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Warstwa web – Wicket
  1. Podstawowa architektura aplikacji
   1. Konfiguracja
   2. Przetwarzanie requestów
   3. Rola kodu java
   4. Rola html
  2. Koncepcja modelu danych
   1. Standardowy model
   2. Kontrola zasobów – detachable model
   3. Zagnieżdżanie modeli
  3. Podstawowe komponenty UI
   1. Wyświetlanie tekstu
   2. Obsługa linków
   3. Repeaters
   4. Modyfikacja atrybutów komponentu
  4. Obsługa formularzy
   1. Budowa formularza
   2. Komponenty formularza
   3. Obsługa submit
   4. Walidacja danych
   5. Informacje zwrotne
  5. Grupowanie komponentów
   1. Dziedziczenie szablonów
   2. Panel
   3. Border
   4. Fragment
 2. Ajax w Wicket
  1. Obsługa Ajax w Wicket
   1. Komponenty z wbudowaną obsługą Ajax
   2. Dodawanie obsługi Ajax do własnych komponentów
   3. Obsługa formularzy za pomocą Ajax
 3. Tworzenie własnych komponentów
  1. Korzyści z tworzenia własnych komponentów
   1. Praca z zasobami (css, skrypty)
   2. Rozszerzanie możliwości komponentów
   3. Własne komponenty formularzy
   4. Dystrybucja komponentów
 4. Inne
  1. Obługa sesji
  2. Bezpieczeństwo aplikacji

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email