Adresaci szkolenia

Każda osoba, która zajmuje się pracą z danymi (z różnych branży - od danych bankowych i ubezpieczeniowych, przez dane marketingowe, a także medyczne) i która chciałaby nauczyć się, jak takie dane wizualizować, czyli przedstawiać na odpowiednim, czytelnym i estetycznym wykresie, który następnie można umieścić w prezentacji lub raporcie.

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z pakietami dostępnymi w środowisku R, które pozwalają na wizualizację danych. Uczestnicy po szkoleniu będą umieli dobrać odpowiedni rodzaj wykresu do analizowanych danych, wybrać odpowiedni do swoich potrzeb format (grafika rastrowa lub wektorowa), a także dostosować go do swoich potrzeb (dobrać kolorystykę, zamieścić tytuł, legendę), aby ostatecznie wygenerować i zamieścić w swoim raporcie odpowiedni rysunek. Co więcej, będą umieli stworzyć aplikację webową, która będzie dostarczać interaktywne wykresy.

Wymagania

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność programowania w R (znajomość pętli, instrukcji warunkowych, posługiwania się ramkami danych).

Parametry szkolenia

3 * 8 godzin (7 godzin netto) wykładów połączonych z warsztatami i ćwiczeniami.

Program szkolenia

 1. Grafika niskopoziomowa
  • układ współrzędnych
  • punkty
  • odcinki
  • wielokąty
  • wypisywanie tekstu
  • parametry graficzne
  • barwy
  • tworzenie wielu rysunków na jednej stronie
  • zapisywanie wykresu do wybranego formatu pliku
 2. Wybrane wysokopoziomowe operacje graficzne przy użyciu bazowego R
  • Dane jednowymiarowe:
   • wykres słupkowy
   • wykres kołowy
   • wykres skrzynkowy
   • histogram
   • adnotacje i legenda
  • Dane dwuwymiarowe:
   • wykres rozproszenia
   • wykresy dla danych jednowymiarowych w rozbiciu na zmienną jakościową
   • wykresy trójwymiarowe
 3. Pakiet ggplot2:
  • wprowadzenie, filozofia pakietu
  • estetyka
  • wykres słupkowy
  • wykres skrzynkowy
  • histogram
  • wykres rozproszenia
  • rozbicie wykresu ze względu na zmienną jakościową
  • wizualizacja danych geograficznych
 4. Pakiety plotrix, googleVis:
  • wykres słupkowy, kołowy
  • wykres skrzynkowy, histogram
  • bubble chart
 5. Pakiet Shiny:
  • struktura aplikacji
  • budowa interfejsu aplikacji
  • reactive programming
  • debugowanie aplikacji
  • interaktywne wykresy
  • interakcja oraz animacja przy użyciu pakietów shiny.js oraz shinyBS
  • dostosowywanie wyglądu aplikacji przy użyciu CSS i JavaScript

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email