Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących zapoznać się z tematyką desktop GIS na przykładzie QGIS.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami obsługi danych przestrzennych w oprogramowaniu QGIS. Osoby, które ukończą szkolenie dowiedzą się jak:

 

 • obsługiwać desktopową aplikację QGIS
 • używać, tworzyć, analizować i prezentować dane przestrzenne za pomocą QGIS
 • wykorzystywać w QGIS usługi danych przestrzennych i dane zgromadzone w przestrzennych bazach danych

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą w stanie samodzielnie wykorzystywać aplikację QGIS w codziennej pracy z danymi przestrzennymi.

Wymagania

Mile widziana jest podstawowa wiedza w zakresie systemów informacji geograficznej, ale szkolenie obejmuje wprowadzenie do tego tematu.

Parametry szkolenia

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Szkolenie prowadzone jest na najnowszej dostępnej wersji QGIS.

Wielkość grupy: maks. 10 osób.

Program szkolenia

 1. Wstęp do GIS
 2. Omówienie platformy QGIS
  1. Instalacja i uruchamianie programu
  2. Podstawowe narzędzia i menu
  3. Działanie projektu QGIS i układy współrzędnych
  4. Wczytywanie danych rastrowych i wektorowych
  5. Wizualizacja danych rastrowych i wektorowych
  6. Podstawy obsługi tabeli atrybutów
 3. Tworzenie i edycja danych wektorowych
 4. Narzędzia obsługi danych wektorowych
  1. Narzędzia analizy
  2. Narzędzia badawcze
  3. Narzędzia geoprocesingu
  4. Narzędzia geometrii
  5. Narzędzia zarządzania danymi
 5. Wprowadzanie danych rastrowych w układ współrzędnych (georeferencja)
 6. Dane rastrowe w QGIS
  1. Narzędzia odwzorowań
  2. Narzędzia konwersji
  3. Narzędzia geoprocesingu
  4. Narzędzia analizy
 7. Transformacje układów współrzędnych
 8. Mechanizm wtyczek na przykładach
 9. Usługi danych przestrzennych w QGIS
  1. WMS
  2. WFS
 10. Obsługa danych przestrzennych w bazach danych na przykładzie PostGIS
  1. Łączenie z bazą danych za pomocą QGIS
  2. Import danych do bazy danych
  3. Wczytywanie i edycja danych zgromadzonych w PostGIS

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email