Adresaci szkolenia

• Menedżerowie odpowiedzialni za wdrożenie SOA w organizacji
• Architekci korporacyjni
• Architekci domenowi
• Architekci rozwiązań
• Analitycy i projektanci biznesowi
• Analitycy i projektanci systemowi
• Pracownicy działu zakupów, odpowiedzialni za wybór właściwego rozwiązania
wspierającego SOA

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat ogólnej koncepcji SOA. Będą potrafili
określić:
• czym jest SOA (najnowsze koncepcje)?
• jaką wnosi wartość dla organizacji?
• jak powiązać usługi z innymi komponentami w organizacji?
• jakie elementy należy uwzględnić w procesie projektowania i wdrażania SOA?
• jak przygotować się do procesu zakupowego narzędzi wspierających SOA?
• jak zarządzać rozwojem i utrzymaniem SOA?

Grupa docelowa

• Menedżerowie odpowiedzialni za wdrożenie SOA w organizacji
• Architekci korporacyjni
• Architekci domenowi
• Architekci rozwiązań
• Analitycy i projektanci biznesowi
• Analitycy i projektanci systemowi
• Pracownicy działu zakupów, odpowiedzialni za wybór właściwego rozwiązania
wspierającego SOA

Parametry szkolenia

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do SOA
  • Podstawowe pojęcia
  • Usługi w odniesieniu do strategii organizacji
  • Integracja procesów biznesowych z SOA
  • Usługi biznesowe vs usługi systemowe
  • Biblioteka ITIL
 2. Architektura usługowa
  • Model dojrzałości SOA
  • Model referencyjny SOA
  • Proces projektowania zorientowanego na usługi
  • Proces implementacji rozwiązań
  • Wzorce SOA
 3. Modelowanie usług
  • Język modelowania SOA
  • Proces analizy usług jednostkowych
  • Konsolidacja do usług złożonych
  • Orkiestracja usług
 4. Implementacja usług
  • Planowanie implementacji
  • Wybór właściwego zestawu technologii
  • Implementacja usług
  • Włączanie usług do SOA
  • Cykl życia usługi
 5. Platformy Integracyjne (EAI)
  • Metody integracji
  • Korporacyjna szyna usług (ESB)
  • System zarządzania procesami biznesowymi (BPMS)
 6. Rozwiązywanie typowych problemów
 7. Zarządzanie środowiskiem SOA
 8. SOA Governance

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email