Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do programistów, chcących podnieść swoje umiejętności tworzenia czystego, utrzymywalnego i testowalnego kodu.

Dostępne jest w następujących językach programowania: Java, C#, Ruby, Python, Javascript, C++, PL/SQL, Android/Java, Swift.

Cel szkolenia:

Uczestnicy zrozumieją na czym polega TDD i będą potrafili zastosować tę technikę dla prostych problemów.

W ramach szkolenia uczestnicy poznają i przyswoją sobie cykl pracy TDD, nauczą się zwracać uwagę na czytelność testów, a także tworzyć testy z użyciem mocków.

Mocne strony szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów. Uczestnicy przyswajają wiedzę w najskuteczniejszy możliwy sposób – praktykując TDD podczas serii ćwiczeń.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w wybranym języku programowania.

Parametry szkolenia:

1*8 godzin (1*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

Podstawy

  • dlaczego TDD może Ci pomóc

  • stosowanie cyklu TDD Red-Green-Refactor

Czytelne testy

  • rodzaje i poziomy testów: jednostkowe, integracyjne, akceptacyjne…

  • nazewnictwo testów

  • pisanie przejrzystych, utrzymywalnych testów

Mechanika TDD

  • utrzymanie rytmu TDD

  • dekompozycja problemu i wybór kolejnych testów do zaimplementowania

Testy współpracujących obiektów

  • wykorzystanie dublerów testowych (Test Doubles) w celu izolacji klas testowanych

  • różnice między mockami a stubami

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email