Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do przyszłych i obecnych kierowników projektów, team leaderów oraz inżynierów, którzy planują rozwój swojej kariery w kierunku zarządzania projektami. Zainteresowane szkoleniem powinny być również osoby chcace bliżej poznać problematykę zarządzania projektami - kierownicy zespołów, archiotekci, marketingowycy, itd.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest kompleksowe wprowadzenie do zarządzania projektami IT metodyką waterfall oraz zwinnie. Uczestnikom zostaną przedstawione techniki i pojęcia z zakresu zarządzania projektami oraz jego podstawy teoretyczne. Omówiona zostanie rola kierownika projektu informatycznego oraz poszczególnych członków zespołu projektowego w ogólnym kierowaniu takim projektem.

Mocne strony szkolenia:

Mocną stroną tego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne podejście do tematyki zarządzania projektami informatycznymi biorące pod uwagę aktualne trendy w projektach realizowanych zarówno w dużych jak i średniej wielkości firmach. Istotnym jest praktyczny charakter poznawanych zagadnień oraz technik wykorzystania dostępnych i sprawdzonych narzędzi do zarządzania projektem.

Wymagania:

Uczestnicy powinni mieć ogólne pojęcie na temat procesu wytwarzania oprogramowania.

Parametry szkolenia:

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów przeplecionych omówieniem prawdziwych przykładów z życia projektu oraz ich krótką dyskusją z uczestnikami.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Jakie podejście do zarządzania projektem wybrać - kaskadowe czy zwinne?
  1. Różnice między projektem zwinnym a kaskadowym.
  2. Kiedy stosować podejście zwinne, a kiedy kaskadowe?
  3. Zalety i wady każdego z podejść.
  4. Jak wykorzystać elementy zarządzania projektem do zwiększenia efektywności, zmniejszenia ryzyka, podniesienia elastyczności projektów
 2. Podstawowe pojęcia i definicje w zarządzaniu projektami kaskadowymi IT
  1. Pojęcia: projekt, program, portfel.
  2. Potrójne ograniczenie: czas, budżet, zakres.
  3. Cykle życia projektów IT.
  4. Kompetencje i umiejętności kierownika projektu.
 3. Inicjowanie projektu
  1. Inicjacja projektu - utworzenie dokumentu PID.
  2. Opracowanie celów projektu zgodnie z zasadą SMART i POTI.
  3. Deklaracja zakresu.
  4. Analiza środowiska i udziałowców.
  5. Identyfikacja interesariuszy i analiza wymagań.
  6. Ocena opłacalności.
  7. Uzasadnienie biznesowe projektu.
  8. Określanie sponsora projektu.
  9. Opracowanie karty projektu.
  10. Wyznaczanie kierownika projektu.
  11. Tworzenie zespołu projektowego.
  12. Opracowanie Dokumentacji Inicjującej Projekt - ćwiczenie.
 4. Faza planowania
  1. Planowanie
   • Cele i definicje
   • Omówienie Struktury podziału pracy (Work Breakdown Structure)
   • Tworzenie harmonogramu.
   • Wykorzystanie narzędzi wspierających tworzenie harmonogramu.
  2. Techniki i metody opracowywania harmonogramów
   • Diagramy sieciowe i wyznaczenie ścieżki krytycznej.
   • Wykres Gantta i wyznaczenie kamieni milowych.
   • Szacowanie techniką PERT.
   • Planowanie i bilansowanie zasobów.
   • Histogramy wykorzystania i bilansowania zasobów.
   • Zespół projektowy - macierz odpowiedzialności (ról i obowiązków).
   • Wykorzystanie narzędzi do tworzenia wykresów Gantta, szacowania i bilansowania zasobów - ćwiczenia.
  3. Techniki zarządzania ryzykiem
   • Identyfikacja ryzyk projektowych - ćwiczenia.
   • Ocena zagrożeń i szans.
   • Techniki szacowania prawdopodobieństwa ryzyk - ćwiczenia.
   • Planowanie reakcji na ryzyko.
  4. Komunikacja w zespole projektowym
   • Planowanie komunikacji
   • Dopasowanie metod komunikacji do zespołu i projektu.
 5. Faza projektowania
  1. Rola kierownika projektu w fazie projektowania.
  2. Projektowanie wstępne.
  3. Prototypowanie.
  4. Dokumentacja specyfikacji technicznej.
  5. Techniki i narzędzia projektowania.
  6. Kluczowe decyzje projektowe.
  7. Przegląd i akceptacja klienta.
 6. Faza budowy - developmentu
  1. Rola kierownika oraz kierowanie zespołem na etapie budowy.
  2. Monitorowanie realizacji projektu.
  3. Pojęcie wartości wypracowanej.
  4. Utrzymanie kontroli nad projektem.
  5. Metody „kompresji” czasu trwania projektu.
  6. Raportowanie postępów.
  7. Ocena i monitorowanie wykonania zakresu projektu:
  8. Analiza trendu kamieni milowych.
  9. Ocena wpływu zmian na zdefiniowane kamienie milowe.
  10. Zarządzanie jakością.
  11. Zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy.
  12. Zarządzanie zmianami.
  13. Zarządzanie ryzykiem.
 7. Faza wdrożenia
  1. Inspekcja, testowanie i akceptacja systemu.
  2. Szkolenia dla końcowych użytkowników.
  3. Uruchomienie systemu.
  4. Weryfikacja i akceptacja klienta.
 8. Faza zamknięcia
  1. Poprawne i skuteczne zamknięcie projektu IT.
  2. Zamknięcie administracyjne i zamknięcie kontraktów.
  3. Przekazanie systemu po zamknięciu projektu.
 9. Jak prowadzić projekt zwinnie
  1. Podstawowe założenia dla prowadzenia projektu w Scrum.
  2. Wartości w Scrum.
  3. Zdarzenia w Scrum.
  4. Artefakty w Scrum.
  5. Role, zadania, odpowiedzialność w Scrum.
  6. Zalety prowadzenia projektu zwinnie.
  7. Techniki i narzędzia stosowane w projektach zwinnych.
  8. Podejście Lean Startup
 10. Zarządzanie i motywowanie zespołu
  1. Co może wypływać na motywację zespołu?
  2. Jak wykorzystać techniki i narzędzia do lepszego zarządzania zespołem.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email