Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących zapoznać się z problematyką bezpieczeństwa informacji oraz technikami stosowanymi w tej dziedzinie. Dedykowane jest dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie, wykonanie oraz wdrożenie projektów informatycznych od strony związanej z zarządzaniem oraz analizą i architekturą (kadra zarządzająca, architekci oprogramowania).

Cel szkolenia

Uczestnicy dowiedzą się jakie są współczesne zagrożenia dla systemów i danych, w jaki sposób szacuje się ryzyko związane z ich użytkowaniem i przetwarzaniem oraz jakimi technikami zwiększa się ich bezpieczeństwo.

Mocne strony szkolenia

Szkolenie ma charakter wykładowy z grą symulacyjną. Podczas szkolenia uczestnicy:

 • zobaczą jak zagrożenia mogą wpłynąć na działalność i finanse organizacji,
 • zrozumieją podstawowe techniki oraz cel szacowania ryzyka,
 • dowiedzą się jakimi technikami zabezpiecza się sieci komputerowe oraz dane elektroniczne,
 • podczas gry symulacyjnej oszacują ryzyko, przygotują plan ochrony organizacji i sprawdzą jego skuteczność dla przykładowych ataków i awarii.

Wymagania

Od uczestników wymagana jest ogólna wiedza z zakresu wykorzystania komputera w codziennej pracy i podstawowych pojęć z tym związanych.

Specjalne wymagania techniczne

Brak.

Parametry szkolenia

1 * 8 godzin (1 * 7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Program szkolenia

 1. Współczesne zagrożenia dla danych elektronicznych

  • czym jest bezpieczeństwo informacji
  • dlaczego należy chronić dane
  • wybrane skutki utraty kontroli nad danymi
  • pojęcie integralności, poufności i dostępności
  • wymagania dotyczące przetwarzania danych
  • wybrane ramy prawne związane z ochroną i zagrożeniami dla informacji: rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), kodeks karny
  • wybrane zalecenia i standardy przemysłowe związane z ochroną informacji: przetwarzanie danych posiadaczy kart płatniczych (PCI DSS)
  • określanie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych
  • hakerzy, crackerzy i script-kiddies, etyczny haking
  • złośliwe oprogramowanie, malware i wirusy komputerowe
  • ataki socjotechniczne, podszywanie się, phishing
  • programy antywirusowe, ochrona przed malware
  • kopie zapasowe
 2. Szacowanie ryzyka

  • pojęcie ryzyka
  • analiza i ocena ryzyka, zarządzanie ryzykiem
  • cel procesu szacowania ryzyka
  • określanie aktywów, zagrożeń i podatności
  • kontrola fizyczna, administracyjna i techniczna
  • określanie wpływu zagrożeń oraz poziomu zabezpieczeń
  • szacowanie ryzyka a wycena projektu i jego architektura
 3. Podstawy kryptografii

  • ochrona integralności, funkcje skrótu
  • szyfrowanie, wykorzystanie kluczy kryptograficznych
  • szyfr nie do złamania - 100% bezpieczeństwo a praktyka
  • problem wymiany klucza oraz zarządzania kluczami
  • techniki szyfrowania symetrycznego i asymetrycznego
  • najważniejsze współczesne algorytmy kryptograficzne: rodzina SHA (w tym SHA-3), AES, 3DES, DH, RSA, algorytmy oparte o krzywe eliptyczne (ECDH, ECIES, ECDSA)
  • problem autentyczności klucza publicznego
 4. Identyfikacja i uwierzytelnienie

  • pojęcie identyfikacji i uwierzytelnienia
  • stosowanie haseł i fraz hasłowych
  • karty elektroniczne i tokeny
  • techniki biometryczne
  • pojęcie podpisu cyfrowego
  • certyfikat klucza publicznego i jego rola w infrastrukturze klucza publicznego (ang. public key infrastructure, PKI)
  • zarządzanie tożsamością, usługi IDaaS (ang. identity as a service) i SSO (ang. single sign-on)
 5. Bezpieczeństwo sieci komputerowych

  • podstawy działania sieci komputerowej: architektura, adresacja, porty
  • podstawowe usługi sieciowe, pojęcie sieci wewnętrznej i strefy zdemilitaryzowanej
  • ściany ogniowe (ang. firewall)
  • systemy wykrywania włamań (ang. intrusion detection systems, IDS)
  • systemy zapobiegania włamaniom (ang. intrusion prevention systems, IPS)
  • systemy honeypot
  • testy penetracyjne sieci i usług sieciowych
  • wirtualne sieci prywatne (ang. virtual private networks, VPN)
  • protokoły SSL/TLS i IPsec
  • bezpieczeństwo sieci i zasobów na przykładzie chmury obliczeniowej
 6. Incydenty bezpieczeństwa

  • podstępowanie w przypadku zaistnienia incydentu
  • systemy SIEM (ang. security information event management)
  • informatyka śledcza
  • zbieranie dowodów
  • odpowiedź na incydent
  • incydent a katastrofa
 7. Plan awaryjny

  • pojęcie ciągłości działania
  • opracowanie planu awaryjnego
  • redundancja systemów i danych

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email