Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest głównie do architektów, ale także dla kierowników projektów IT, analityków i programistów pragnących poznać techniki projektowania systemów na bazie infrastruktury i usług chmury obliczeniowej.

Cel szkolenia

Cele szkolenia obejmują:

 • zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami oraz standardami związanymi z chmurami obliczeniowymi,
 • zapoznanie z dobrymi praktykami,
 • wprowadzenie w problematykę projektowania rozproszonych aplikacji opartych na infrastrukturze chmury obliczeniowej,
 • przybliżenie zagadnień związanych z usługami chmury Amazon Web Services.

Szkolenie kładzie główny nacisk na architekturę i projektowanie systemów. Składa się z teoretycznych prezentacji dobrych praktyk i przykładowych systemów oraz praktycznych warsztatów z projektowania systemów. W programie są także ćwiczenia z podstaw konfiguracji i administracji kluczowymi usługami w chmurze – ćwiczenia te mają na celu zapoznanie od strony praktycznej z podstawowymi usługami i wprowadzenie w kontekst techniczny (jednak nie jest to szkolenie z administracji usługami AWS).

Wymagania

Od uczestników wymagana jest przynajmniej podstawowa wiedza z zakresu architektury aplikacji, projektowania systemów informatycznych oraz wzorców projektowych. Zalecana jest również znajomość podstaw programowania i elementów typowej infrastruktury IT.

Parametry szkolenia

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów. W trakcie warsztatów projektowane są przykładowe systemy obrazujące realizację najpopularniejszych wymagań stawianych przed systemami informatycznymi.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do chmur obliczeniowych
  1. Definicja chmury obliczeniowej
  2. Modele chmur obliczeniowych (IaaS, PaaS, SaaS, ..., Everything as a Service)
  3. Architektura chmury obliczeniowej (SOA, microservices, compute, storage, networking, usługi aplikacyjne)
  4. Typy chmur obliczeniowych: chmura publiczna, prywatna, hybrydowa
  5. Główne cechy publicznych chmur obliczeniowych: samoobsługa, elastyczność, skalowalność, płatność z zużycie, multi-tenancy, zasoby na żądanie, automatyzacja, API, wirtualna administracja
  6. Trendy: DevOps, Software Defined Everything, Everything as a Service, Infrastructure as Code
  7. Zalety i wyzwania w zastosowaniach chmur obliczeniowych
  8. Przykłady i porównanie chmur obliczeniowych: AWS, OpenStack, Jellastic, Azure, Google App Engine, Cloudify ....
  9. Zastosowania chmur obliczeniowych (do jakich zastosowań się nadają, a do jakich nie)
 2. Przegląd podstawowych usług Amazon Web Services
  1. Compute (m.in. EC2, AutoScaling, EMR)
  2. Storage (S3, EBS, RDS DB, DynamoDB, SimpleDB, ElastiCache, Glacier)
  3. Networking (m.in. Route 53 DNS, CloudFront CDN, ELB - Elastic Load Balancer, VPC – Virtual Private Cloud)
  4. Usługi aplikacyjne PaaS/SaaS (m.in. SQS, SNS, Beanstalk, IAM)
  5. Globalna infrastruktura (m.in. regiony, strefy dostępności, lokalizacje brzegowe), typy usług (globalne, regionalne, strefowe)
  6. Narzędzia i usługi ułatwiające wykorzystanie chmury w modelu DevOps (m.in. REST API, CLI, SDK, IDE, CloudFormation, OpsWorks, CloudWatch)
 3. Ogólne dobre praktyki projektowania aplikacji
  1. Projektowanie z myślą o awariach i sytuacjach wyjątkowych
  2. Luźne powiązania
  3. Automatyzacja
  4. Zrównoleglanie obliczeń
  5. Stanowość i bezstanowość komponentów
  6. Optymalizacja miejsca przechowywania danych
 4. Metody zabezpieczeń w chmurze obliczeniowej
  1. Aspekty prawne
  2. Model współdzielonej odpowiedzialności
  3. Mechanizmy zabezpieczeń dostarczane przez AWS
  4. Zagadnienia IAM (Identity and Access Management)
  5. Dobre praktyki bezpieczeństwa w chmurze AWS
 5. Projektowanie aplikacji w chmurze
  1. Projektowanie skalowalnych i wysokodostępnych (HA – High Availability) aplikacji webowych
  2. Projektowanie skalowalnych aplikacji przetwarzających dane wsadowo i asynchronicznie
  3. Scenariusze disaster recovery
  4. Projektowanie systemów rozproszonych geograficznie, optymalizacja i akceleracja aplikacji internetowych pod kątem dostępu z różnych lokalizacji geograficznych
 6. Monitorowanie i rozliczanie kosztów usług w chmurze obliczeniowej
  1. Modele płatności za zużycie (pre-paid, post-paid, abonamenty, itp.)
  2. Metody optymalizacji kosztów w chmurze AWS

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email