Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób chcących poznać język SQL na podstawie bazy danych PostgreSQL

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego korzystania z bazy danych typu SQL (w szczególności PostgreSQL) - zarówno pod kątem wykorzystania programistycznego jak i analitycznego.

Mocne strony szkolenia

Szkolenie zapewnia solidne wprowadzenie do korzystania z języka SQL na przykładzie bazy PostgreSQL dla każdego.

Wymagania

Umiejętność obsługi komputera, brak obaw przed pracą w konsoli. Przydać się może ogólne obycie z programowaniem, jak i z JSONem (ale nie jest to wymagane).

Parametry szkolenia

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie historyczne
 2. Podstawy teoretyczne
  • Relacyjny model danych
  • ACID
  • Transakcje
 3. Instalowanie bazy i importowanie zapisanego zrzutu
 4. Wybieranie danych - proste instrukcje SELECT
  • Identyfikatory danych
  • Typy danych SQL (w tym NULL)
  • Słowo kluczowe DISTINCT
  • Sortowanie wyników
 5. Operacje na tabelach
  • Dodawanie tabel
  • Czyszczenie tabel
  • Zmiana schematu tabeli
 6. Dodawanie danych (INSERT)
 7. Modyfikowanie danych (UPDATE)
 8. Zawężanie wyników słowem kluczowym WHERE
  • Operatory używane w słowie kluczowym WHERE
 9. Usuwanie danych
  • DELETE
  • TRUNCATE
 10. Łączenie tabel
  • Typy JOINów
  • Złączanie tabel samych ze sobą
 11. Operacje na zbiorach i kwantyfikatory
 12. Klauzule GROUP BY i HAVING
  • Używanie funkcji grupujących i klauzuli WHERE
 13. Podzapytania
  • Podzapytania skorelowane
 14. Typy danych PostgreSQL
  • JSON
  • Array
 15. Indeksy
  • Teoretycznie wprowadzenie do indeksów
  • Korzystanie z instrukcji EXPLAIN ANALYZE
  • Tworzenie i usuwanie indeksów
  • Indeksy specyficzne dla bazy Postgres (GIST, GIN)
 16. Tworzenie widoków i widoków zmaterializowanych
 17. Typy danych i funkcje w Postgresie
  • Tworzenie własnego typu danych
  • Wypuszczanie JSONa bezpośrednio z bazy danych
  • Korzystanie z wbudowanych funkcji w SELECTach
 18. Podsumowanie

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email