Stwórz aplikację na najpopularniejszy system na urządzenia mobilne z użyciem języka Kotlin.

W wersji dedykowanej możliwość realizacji szkolenia z użyciem języka Java.

Cele szkolenia:

 • Wprowadzenie do programowania na platformie Android
 • Zapoznanie z dostępnymi narzędziami developerskimi
 • Nabycie wiedzy / umiejętności umożliwiających samodzielne tworzenie aplikacji Android

Mocne strony:

 • Szkolenie w maksymalnym stopniu nastawione jest na aspekt praktyczny
 • Jego głównym elementem jest rozwinięta część warsztatowa obejmująca zarówno budowę złożonego projektu jak i niezależne ćwiczenia pomagające zrozumieć i utrwalić poruszane zagadnienia
 • Uczestnicy poznają dobre praktyki oraz sposoby rozwiązywania typowych problemów, które mogą pojawić się przy tworzenia aplikacji Android

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie przeznaczone dla osób rozpoczynających naukę tworzenia aplikacji mobilnych na platformie Android
 • Programiści chcący powtórzyć i uporządkować posiadaną wiedzę

Wymagania:

 • Od uczestników szkolenia wymagana jest praktyczna umiejętność programowania w języku Kotlin

Parametry szkolenia:

5*8 godzin (5*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do Kotlin
  • Charakterystyka języka
  • Typy
  • Podstawy składni
  • Instrukcje sterujące
  • Kolekcje
  • Wyrażenia lambda
  • Extension functions
  • Pakiety
  • Obsługa wyjątków
  • Programowanie obiektowe
  • Programowanie funkcyjne
  • Idiomy programistyczne
  • Interoperacyjność z Java
 • Wprowadzenie do Androida
  • Architektura
  • Kompatybilność
  • Bezpieczeństwo i system uprawnień
  • Dokumentacja
 • Środowisko pracy / Narzędzia
  • Android Studio + Kotlin plugin
  • Tworzenie projektu
  • Konfiguracja Gradle
  • Budowanie i uruchamianie
  • Emulatory
  • Debuggowanie
  • Profilowanie
 • Podstawy tworzenia aplikacji
  • Komponenty
  • Plik manifestu
  • Zarządzanie zasobami
  • Budowanie i uruchamianie
 • Activities
  • Tworzenie i konfiguracja
  • Cykl życia
  • Utrwalanie stanu
  • Komunikacja
  • Stos i zarządzanie zadaniami (ang. Tasks)
  • Fragmenty
 • Interfejs uzytkownika
  • Przegląd dostępnych kontrolek
  • Obsługa zdarzeń
  • Zarządzanie rozkładem
  • Tworzenie menu
  • Ekran ustawień
  • Powiadomienia
  • Motywy i stylizacja
  • Tworzenie komponentów
 • Services
  • Tworzenie i konfiguracja
  • Cykl zycia
  • Praca w tle
  • Powiadomienia
  • Bound Services
  • AIDL
  • Procesy i wątki
 • Content Providers
  • Tworzenie
  • Operowanie na danych
  • Uprawnienia
  • Storage Access Framework
 • Broadcast receivers
  • Tworzenie
  • Zarządzanie
  • Reagowanie na intencje systemowe
 • Praca z danymi
  • Shared preferences
  • Pamięć urządzenia (internal/external)
  • Wykorzystanie SQLite
  • Backup danych
 • Publikowanie aplikacji
  • Budowanie i podpisywanie
  • Procedura publikacji
  • Aktualizacje

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email