Adresaci Szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do programistów pragnących zapoznać się ze współczesnymi technologiami, umożliwiającymi szybkie tworzenie bogatych aplikacji internetowych – Rich Internet Applications (RIAs).

Cel szkolenia:

Współczesne przeglądarki internetowe traktować można jako w pełni funkcjonalne platformy do uruchamiania aplikacji. Celem szkolenia jest wskazanie tych spośród współczesnych technologii programistycznych, które pozwalają wykorzystać ten nowy sposób rozpowszechniania i działania aplikacji w sposób łatwy dla programisty. Uczestnicy zapoznają się z aktualnie rozwijanymi bibliotekami JavaScript, ułatwiającymi pisanie aplikacji internetowych (Prototype, jQuery, YUI, Closure Library). Zaprezentowana zostanie koncepcja budowy aplikacji RIA za pomocą GWT (dawne Google Web Toolkit), umożliwiająca pisanie kodu aplikacji w Javie i kompilację do JavaScriptu. Ostatnim elementem szkolenia jest przedstawienie technologii Adobe Flex i podsumowanie z porównaniem omówionych podejść do tworzenia aplikacji RIA.

Mocne strony szkolenia:

Szkolenie stanowi porównanie kilku dostępnych koncepcji tworzenia aplikacji typu RIA i dostarcza informacji ułatwiających podjęcie decyzji, co do wyboru konkretnej technologii. Zaprezentowane jest szerokie spojrzenie na problematykę współczesnych aplikacji internetowych i omówiona ich specyfika. Przedstawione jest konkretne rozwiązanie koncepcyjne tworzenia aplikacji z wykorzystaniem GWT oraz Adobe Flex.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku Java (polecamy kurs J/JP).

Parametry szkolenia:

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów). W trakcie warsztatów, oprócz prostych ćwiczeń dotyczących poszczególnych technologii, projektowana i implementowana jest aplikacja obejmująca zasięgiem wszystkie omawiane aspekty GWT.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do koncepcji Rich Internet Applications
  1. Wstęp - ewolucja aplikacji internetowych
  2. Podstawy technologiczne RIA, w tym AJAX
  3. Porównanie i umiejscowienie współczesnych technologii RIA
 2. JavaScript, AJAX i biblioteki JS
  1. Historia i specyfika JavaScript
  2. Document Object Model
  3. Realizacja AJAX w JavaScripcie
  4. Biblioteka Prototype
   1. operacje na DOM
   2. koncepcja komunikacji AJAX
   3. obsługa JSON
   4. animacje i efekty z wykorzystaniem script.aculo.us
  5. Biblioteka jQuery
   1. selektory
   2. obsługa zdarzeń
   3. animacje, efekty
   4. przegląd narzędzi dostarczanych przez bibliotekę
  6. Biblioteka YUI
   1. operacje na DOM
   2. obsługa zdarzeń
   3. przegląd narzędzi dostarczanych przez bibliotekę
   4. komponenty
   5. optymalizacja wielkości kodu za pomocą YUICompressor
  7. Closure Library
   1. możliwości i specyfika Closure Library
   2. kompilator – Closure Compiler
   3. operacje na DOM
   4. obsługa zdarzeń
   5. szablony – Closure Templates
   6. przegląd funkcji bibliotecznych
   7. optymalizacja dużych aplikacji
  8. Optymalizacja czasu ładowania aplikacji z wykorzystaniem Google AJAX Libraries API
 3. Podstawy tworzenia aplikacji z wykorzystaniem GWT
  1. Idea i zasada działania aplikacji GWT
  2. Budowa aplikacji
  3. Kod kliencki i serwerowy
  4. Komunikacja
  5. Narzędzia developerskie
  6. Generacja szkieletu projektu
  7. Struktura aplikacji/moduły
  8. Kompilacja i wdrożenie
  9. Uruchamianie w trybach deweloperskim i produkcyjnym
 4. Tworzenie warstwy interfejsu w GWT
  1. Idea programowania komponentowo-zdarzeniowego
  2. Przegląd komponentów standardowych GWT
  3. Rozmieszczenie komponentów
   1. programowalne
   2. deklaratywne
  4. Dostosowanie wyglądu (style)
  5. Zdarzenia i słuchacze
  6. Tworzenie własnych komponentów
  7. Zewnętrzne biblioteki komponentów
  8. Internacjonalizacja
  9. Kompilacja zasobów zewnętrznych
   1. zasoby binarne
   2. zasoby graficzne
   3. zasoby tekstowe
   4. arkusze stylów
 5. Warstwa logiki i integracja z warstwą interfejsu
  1. Zasada komunikacji warstwy interfejsu z warstwą logiki
  2. Podstawy XML-RPC / GWT-RPC
  3. Tworzenie serwisów przy pomocy biblioteki GWT
  4. Wywoływanie serwisów
  5. Obsługa sytuacji wyjątkowych
 6. Tworzenie aplikacji internetowych za pomocą Adobe Flex
  1. Omówienie historii i specyfiki Adobe Flex
  2. Tworzenie szkieletu aplikacji
  3. Tworzenie warstwy interfejsu z wykorzystaniem gotowych komponentów
  4. Koncepcja MXML
  5. Wprowadzenie do ActionScript
  6. Powiązanie danych pomiędzy warstwą interfejsu a modelem
  7. Obsługa zdarzeń
  8. Komponenty złożone
  9. Tworzenie własnych komponentów
  10. Style i rozkład komponentów
  11. Walidacja i formatowanie danych
  12. Wykorzystanie zasobów statycznych
  13. Wdrożenie aplikacji
  14. Dzielenie aplikacji na moduły
  15. Optymalizacja wielkości aplikacji
  16. Integracja Flex i innych technologii

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email