Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do osób, które chcą zdobyć przekrojową wiedzę na temat baz NoSQL, ich zastosowań, możliwości i ograniczeń. Materiał szkolenia w szczególności przeznaczony jest dla programistów i architektów zajmujących się projektowaniem i tworzeniem systemów operujących na dużych zbiorach danych. Przegląd rozwiązań dokonywany podczas szkolenia pomaga w wyborze optymalnych technologii do rozwoju własnych systemów.

Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zdobędą ogólną wiedzę dotyczącą baz typu NoSQL, ich funkcjonalnościach, zastosowaniach i ograniczeniach.

W szczególności uczestnicy:

 • poznają podstawy teoretyczne związane z bazami NoSQL
 • poznają różne rodzaje baz NoSQL, ich wiodące implementacje, przykładowe zastosowania oraz ich wady i zalety
 • dowiedzą się jak zapewniać spójność danych w bazach NoSQL oraz w jaki sposób implementować obsługę transakcji
 • zapoznają się z narzędziami do masowego przetwarzania danych takimi jak: Apache Spark, czy Apache Hadoop

Mocne strony szkolenia:

Szkolenie jest prowadzone przez osoby, które na codzień pracują z NoSql i mają praktyczne i komercyjne doświadczenie w tym zakresie. Szkolenie pozowli poznać świat nierelacyjnych baz, ich praw i ograniczeń oraz możliwości rozproszonego przetwarzania danych.

Wymagania:

Podstawowa znajomość baz SQL i modelowania danych. Mile widziana znajomość języka Java.

Specjalne wymagania techniczne

W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje na własność obraz maszyny wirtualnej wykorzystaną na szkoleniu. Szkolenie musi być realizowane na maszynie wirtualnej, stąd wymagane jest min. 12GB RAM na komputerze szkoleniowym.

Parametry szkolenia:

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów. W trakcie warsztatów, oprócz prostych ćwiczeń, uczestnicy projektują bazę danych i implementują do niej proste przetwarzanie z wykorzystaniem Apache Spark.

Program szkolenia

 1. Wstęp do NoSQL
  1. Przyczyny powstania baz NoSQL, historia NoSQL
  2. Spójność, Dostępność, Odporność na partycjonowanie
  3. Twierdzenie CAP
  4. Podstawowe parametry parametry baz NoSQL
  5. Koncepcja Google Bigtable i Amazon DynamoDB
  6. Ogólna klasyfikacja baz NoSQL (klczu-wartość, kolumnowe, dokumentów, grafowe itd.)
  7. Spójność danych w bazach NoSQL
  8. Rozproszone systemy przechowywania danych
 2. Przegląd najpopularniejszych rozwiązań składowania danych wraz z przykłądami użycia
  1. Bazy typu klucz-wartość
   1. Redis
   2. Memcached
  2. Bazy kolumnowe
   1. HBase (Hadoop database)
   2. Cassandra / Scylla
  3. Bazy dokumentowe
   1. MongoDB
   2. Couchbase / CouchDB
  4. Bazy grafowe
   1. Neo4J
   2. JanusGraph (dawniej TitanDB)
  5. Składowanie plików
   1. Hadoop Distributed File System (HDFS)
  6. Przechowywanie strumieni danych
   1. Kafka
  7. Szeregi czasowe
   1. Druid
  8. Silniki wyszukujące
   1. Elasticsearch
 3. Przetwarzanie danych zgromadzonych w NoSQL
  1. Wsadowe (batch)
   1. Opis koncepcji
   2. Hadoop YARN/MR
   3. Spark
  2. Strumieniowe
   1. Opis koncepcji
   2. Spark Streaming
   3. Flink
   4. Storm

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email