Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do osób, które chcą zdobyć przekrojową wiedzę na temat baz NoSQL, ich zastosowań, możliwości i ograniczeń. Materiał szkolenia w szczególności przeznaczony jest dla programistów i architektów zajmujących się projektowaniem i tworzeniem systemów operujących na dużych zbiorach danych. Przegląd rozwiązań dokonywany podczas szkolenia pomaga w wyborze optymalnych technologii do rozwoju własnych systemów.

Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zdobędą ogólną wiedzę dotyczącą baz typu NoSQL, ich funkcjonalnościach, zastosowaniach i ograniczeniach.

W szczególności uczestnicy:

 • poznają podstawy teoretyczne związane z bazami NoSQL
 • poznają różne rodzaje baz NoSQL, ich wiodące implementacje, przykładowe zastosowania oraz ich wady i zalety
 • dowiedzą się jak zapewniać spójność danych w bazach NoSQL oraz w jaki sposób implementować obsługę transakcji
 • zapoznają się z narzędziami do masowego przetwarzania danych takimi jak: Apache Spark, czy Apache Hadoop

Mocne strony szkolenia:

Szkolenie jest prowadzone przez osoby, które na co dzień pracują z NoSql i mają praktyczne i komercyjne doświadczenie w tym zakresie. Szkolenie pozwoli poznać świat nierelacyjnych baz, ich praw i ograniczeń oraz możliwości rozproszonego przetwarzania danych.

Wymagania:

Podstawowa znajomość baz SQL i modelowania danych. Mile widziana znajomość języka Java.

Parametry szkolenia:

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów. W trakcie warsztatów, oprócz prostych ćwiczeń, uczestnicy projektują bazę danych i implementują do niej proste przetwarzanie z wykorzystaniem Apache Spark.

Program szkolenia

 1. Przyczyny powstania baz NoSQL
 2. Spójność, Dostępność, Odporność na partycjonowanie
 3. Twierdzenie CAP
 4. Podstawowe parametry parametry baz NoSQL
 5. Koncepcja Dynamo
 6. Ogólna klasyfikacja baz NoSQL (klczu-wartość, kolumnowe, dokumentów, grafowe itd.)
 7. Bazy typu klucz-wartość
  • Redis
  • Memcached
 8. Bazy kolumnowe
  1. Koncepcja Big Table
  2. Cassandra
  3. HBase
 9. Bazy dokumentów
  • MongoDB
  • CouchDB
 10. Bazy grafowe
  • TitanDB
  • Neo4J
 11. Spójność w bazach NoSQL
  • Protokół Paxos i lekkie transakcje
  • Implementacja tranakcji rozproszonych na przykładzie Cassandry i DynamoDB
  • Rozproszone systemy plików
 12. Strategia Map-Reduce
  • Opis koncepcji
  • Hadoop
  • Spark
 13. Przetwarzanie strumieniowe
  • Opis koncepcji
  • Spark Streaming
  • Storm

Pytania?

* Wymagane.
** Szczegóły promocji w Regulaminie.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email