Partner merytoryczny

Adresaci szkolenia

Programiści

Cel szkolenia

Zrozumienie, czym jest trafność wyszukiwania, od czego zależy i jak poprawiać jakość wyników wyszukiwania, by zwracane dokumenty odpowiadały intencjom użytkowników. Poznanie metod modyfikowania i wpływania na domyślny ranking silnika wyszukiwania.

Mocne strony szkolenia

Podejście warsztatowe, praca z trafnością w czasie szkolenia, obserwowanie na bieżąco wyników przeprowadzanych ćwiczeń, doświadczenie trenera, który pracował z zagadnieniem u wielu klientów, reprezentujących różne sektory i potrzeby biznesowe.

Wymagania

Znajomość podstaw Apache Solr / Elasticsearch

Uwagi

Szkolenie prowadzone jest w jednej z dwóch technologii, Apache Solr lub Elasticsearch.

Parametry szkolenia

Liczba godzin: 1 * 8h. Forma: wykład + warsztaty

Program szkolenia

  1. Wprowadzenie do wyszukiwania pełnotekstowego
  2. Omówienie scoringu Lucene
  3. Omówienie kontekstów trafności wyników
  4. Budowanie zapytań
  5. Parsery zapytań i ich konfiguracja 6.Metody boostowania dokumentów
  6. Testy trafności
  7. UX, a trafność
  8. Podsumowanie

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email