Adresaci szkolenia:

-Kierownicy projektów, programiści, testerzy i konsultanci – osoby zaangażowane w realizację projektów informatycznych i rozważające wdrożenie systemu wspierającego zarządzanie zgłoszeniami, zmianami i prowadzenie projektów.

Cel szkolenia:


-Zapoznanie uczestników z możliwościami systemu JIRA w kontekście definiowania i obsługi zgłoszeń. Przybliżenie uczestnikom sposobów raportowania oraz zdobycie umiejętności posługiwania się językiem JQL (Jira Query Language). Zastosowanie pluginu JIRA Agile do prowadzenia projektu według metodologii Scrum lub Kanban. Poznanie zasad administracji systemem Jira. Przybliżenie tematu workflow w Jira, opanowanie tworzenia nowych workflow i ich konfiguracji. Poznanie zasad korzystania i konfiguracji systemu Crucible do inspekcji kodu.

Parametry szkolenia:

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Podstawy Jira
  • Co to jest Jira?
 2. Podstawowe definicje
  1. Projekt
  2. Workflow
  3. Zgłoszenie
 3. Tworzenie zgłoszeń
 4. Workflow zadań
 5. Konfiguracja nowego projektu
 6. Komponenty i wersje
 7. Rejestracja czasu pracy przy zgłoszeniu
 8. Wyszukiwanie zgłoszeń
  • Tworzenie filtrów
  • Powiadomienia emailowe na wyfiltrowane zgłoszenia
 9. Dashboard (utworzenie i konfiguracja)
 10. Wykorzystanie Jira efektywnie
  • Skróty klawiszowe
  • Masowa edycja zgłoszeń
 11. Rozszerzenia Jira i przykłady
 12. Raportowanie i JQL (Jira Query Language )
  • Co to jest JQL?
  • Składnia JQL
  • Tworzenie zakładek w przeglądarce do JQL
  • Przykładowe zapytania JQL
  • Raporty projektowe
  • Interpretacja raportów
  • Wizualizacja danych za pomocą wykresów
  • Gadgety raportowe (rozbudowa dashboardu)
  • Analiza zgłoszeń w arkuszu kalkulacyjnym
 13. Plugin JIRA Agile
  • Co to jest JIRA Agile i do czego służy?
  • Podstawowe pojęcia
  • Nowe funkcjonalności interfejsu Jira
  • Tablice
   • Planowania
   • Zadań
   • Wykresów
   • Wdrożeń
  • Tworzenie filtrów
  • Konfiguracja projektu
 14. Administracja Jirą
  • Zarządzanie użytkownikami i grupami
  • Role projektowe
  • Model uprawnień
  • Typy administratorów
  • Poziomy bezpieczeństwa zgłoszeń
  • Schematy typów zgłoszeń
  • Integracja email z Jirą
  • Schematy powiadomień
  • Konfiguracja globalna
 15. Jira Workflow
  • Co to jest workflow?
  • Przykłady workflow
  • Domyślny workflow w Jira
  • Konfiguracja pól w zgłoszeniu
  • Dodatkowe pola w zgłoszeniu oraz ich typy
  • Wymagalność pól w zgłoszeniu
  • Konfiguracja workflow
   • Przejścia stanowe
   • Warunki na przejściach
   • Funkcja końcowe
  • Najczęstsze błędy podczas konfiguracji workflow
  • Konfiguracja workflow krok po kroku
  • Rozszerzenia Jira dla workflow
 16. Crucible - podstawy
  • Co to jest Crucible?
  • Konfiguracja repozytorium
  • Tworzenie nowego projektu
  • Tworzenie zadań przeglądu
  • Workflow zdań przeglądu
  • Dashboard
  • Powiadomienia
  • Integracja z Jirą

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email