Partner merytoryczny

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowanie jest dla osób chcących wykorzystywać w praktyce publiczne bazy danych w szczególności BDOT10k jak i chcących poznać możliwości korzystania z innych darmowych danych znajdujących się w zasobie (PZGiK).

Cel szkolenia:

Wzrost kompetencji w zakresie posługiwania się danymi przestrzennymi. Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania danych z zasobu CODGiK.

Mocne strony szkolenia

Baza danych obiektów topograficznych to baza danych przestrzennych o dokładności odpowiadającej mapom topograficznym w skali 1:10 000, zawierająca informacje o lokalizacji przestrzennej oraz charakterystykę obiektów topograficznych. Zasób BDOT10k jest tworzony w oparciu o wektoryzację ortofotomapy cyfrowej, pomiary bezpośrednie, wykorzystanie danych BDOT500 oraz innych rejestrów prowadzonych przez instytucje publiczne takich jak: EGiB, GESUT, PRG, PRNG, TERYT.

Wymagania:

Podstawowa umiejętność analizy danych przestrzennych.

Parametry szkolenia:

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

  1. Zapoznanie ze strukturą bazy BDOT10k
  2. Wykorzystanie bazy BDOT10k do analiz przestrzennych z użyciem darmowego oprogramowania
  3. Praca z darmowymi danymi z zasobu CODGiK: BDOO, PRG, PRNG, NMT_100
  4. Wykorzystanie geoportal.gov.pl
  5. Wczytywanie powiązania xlink zawartych w danych XML/GML BDOT10k i BDOO z użyciem programu QGIS
  6. Przygotowanie kompozycji mapowych do różnych celów z wykorzystaniem BDOT10k, enviDMS, darmowych zasobów CODGiK oraz geoportalu
  7. Zaprezentowanie możliwości korzystania z bazy danych o środowisku enviDMS (HYDRO10k i HYDRO50k), Map Hydrograficznych oraz Sozologicznych wykonanych wg. instrukcji GIS-4, GIS- 3 lub WT- K 3.4

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email