Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do młodych kierowników projektów oraz inżynierów, którzy planują rozwój swojej kariery w kierunku zarządzania projektami. Zainteresowane szkoleniem będą również osoby chcące bliżej poznać problematykę wykorzystania komponentów Open Source w projektach IT – kierownicy zespołów, architekci, marketingowcy, itd.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie praktyki wykorzystania komponentów Open Source w projektach IT. Zaprezentowane będą potencjalne problemy, jakie mogą pojawić się wraz z wykorzystaniem takich komponentów w projektach. Przedstawione zostaną i porównane popularne licencje Open Source, takie jak GPL, LGLP, BSD, Mozilla, Apache, CeCILL. Omówione zostaną istotne różnice między nimi, takie jak licencje typu copy-left i non-copy-left. Przedstawione zostaną obowiązki, jakie nakładają licencje Open Source na licencjobiorców. Pokazane zostaną typowe zagrożenia związane z wykorzystaniem Open Source, na gruncie prawa autorskiego, czy prawa patentowego (np. Patent Trolling). Omówiony zostanie aspekt prawny licencjonowania w kontekście Open Source, a więc tryb zawierania umowy, rękojmia, odpowiedzialność deliktowa, przekazanie praw majątkowych, klauzule wykluczania odpowiedzialności, itd. Szkolenie pokazuje omawianą problematykę na tle obowiązujących regulacji prawnych w Polsce, w Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych. Pokazane zostaną źródła prawa, z mocy których zastosowanie mają licencje Open Source.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

  • opowiedzieć czym jest Open Source i jakie są założenia tego modelu licencjonowania,
  • wymienić i krótko scharakteryzować najpopularniejsze licencje Open Source,
  • wymienić obowiązki, jakie nakładają licencje Open Source na licencjobiorcę,
  • wymienić typowe zagrożenia, jakie wiążą się z wykorzystaniem komponentów Open Source,
  • ocenić wpływ wykorzystania gotowych komponentów w swoich projektach IT.

Mocne strony szkolenia:

Mocną stroną szkolenia jest praktycznie ujęcie tematu oraz prawny kontekst zagadnienia, zobrazowany aktualnym stanem prawnym w Polsce, w UE oraz USA. Pokazane zostaną typowe zagrożenia, jakie związane są z wykorzystaniem komponentów Open Source w projektach IT, oraz praktyczne skutki wykorzystania Open Source w takich projektach.

Wymagania:

Uczestnicy powinni mieć ogólne pojęcie na temat wytwarzania oprogramowania.

Parametry szkolenia:

1*8 godzin (1*7 godzin netto) wykładów przeplecionych omówieniem przykładów z życia projektu oraz ich krótką dyskusją z uczestnikami.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email