Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do programistów, projektantów i architektów, którzy pragną poznać, pogłębić lub usystematyzować swoje wiadomości na temat jakości, dobrych praktyk, zasad i wzorców programowania obiektowego w Java.

Cel szkolenia

 • Zapoznanie, zrozumienie i przećwiczenie dobrych praktyk, zasad i wzorców programowania obiektowego w Javie
 • Nabranie umiejętności oceny jakości kodu oraz alternatywnych rozwiązań
 • Poznanie zasad Clean Code
 • Poznanie zasad SOLID
 • Poznanie wzorców GRASP
 • Poznanie wybranych wzorców GoF (różna ilość w zależności od czasu trwania szkolenia)

Mocne strony szkolenia

Szkolenie to cechuje duży nacisk na praktyczną stronę poznawanych zasad.

Wymagania

Uczestnik szkolenia powinien posiadać podstawowe doświadczenie w programowaniu
obiektowym za pomocą języka Java oraz podstawową znajomość UML.

Parametry szkolenia

5*8 godzin (5*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów - 60%).

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • Problemy i ich źródła
 2. Jakość kodu źródłowego
  • Czym jest jakość, różne jej wymiary
  • Dlaczego jakość jest ważna
  • Jak mierzyć jakość
  • Statyczna analiza kodu
  • Proces tworzenia oprogramowania wysokiej jakości
 3. Czytelny kod (ang. Clean Code)
  • Nazewnictwo pakietów, klas, metod
  • Komentarze
  • Klasy
  • Metody
  • Struktury danych
  • Obsługa wyjątków i błędów
 4. Wzorce GRASP w oparciu o warsztaty problemowe
  • Low Coupling, High Cohesion
  • Information Expert
  • Creator
  • Pure Fabrication
  • Polymorphism
  • Indirection
  • Protected Variations
  • Controller
 5. Zasady SOLID w oparciu o warsztaty problemowe.
  • The Single Responsiblity Principle
  • The Open/Closed Principle
  • The Liskov Substitution Principle
  • The Interface Segregation Principle
  • The Dependency Inversion Principle
 6. Wzorce GoF w oparciu o warsztaty problemowe.
  • Wzorce konstrukcyjne:
   • Builder,
   • Prototype,
   • Factory Method,
   • Abstract Factory,
   • Singleton
  • Wzorce strukturalne:
   • Facade,
   • Proxy,
   • Composite,
   • Adapter,
   • Decorator,
   • Bridge,
   • Flyweight
  • Wzorce behawioralne:
   • Command,
   • Observer,
   • State,
   • Strategy,
   • Chain of Responsibility,
   • Mediator,
   • Visitor,
   • Template Method,
   • Interpreter,
   • Iterator,
   • Memento
 7. Inne popularne wzorce (slajdy trzeba dopisac)
  • Null Object
  • Optional

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email