Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób posiadających przynajmniej podstawowe umiejętności w zakresie programowania obiektowego, najlepiej w języku C#.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu:

 • Poznanie przez uczestników istoty wzorców projektowych

 • Wykształcenie instynktu stosowania wzorców we właściwych sytuacjach

 • Zdobycie umiejętności odróżniania wzorców projektowych

 • Nabranie wprawy we właściwym stosowaniu wzroców projektowych

 • Nabranie przekonania o dużej użyteczności stosowania wzorców projektowych

Mocne strony szkolenia:

Szkolenie prowadzi uczestników przez proces poznawania poszczególnych wzorców – ich istoty oraz zastosowań. Pod koniec szkolenia uczestnicy są w stanie samodzielnie bądź w grupie wykonywać złożone ćwiczenia dotyczące projektowania architektury systemów z wykorzystaniem wzorców projektowych.

Parametry szkolenia

4*8 godzin (4*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Podstawy teoretyczne

  1. Informacje ogólne o wzorcach projektowych

  2. Zasady SOLID

  3. Historia wzorców projektowych

  4. Podział wzorców projektowych

 2. Wzorce konstrukcyjne

  1. Singleton

  2. Prototype

  3. Object Pool

  4. Factory Method

  5. Abstract Factory

  6. Builder

 3. Wzorce strukturalne

  1. Proxy

  2. Private Class Data

  3. Facade

  4. Composite

  5. Adapter

  6. Bridge

  7. Decorator

  8. Flyweight

 4. Wzorce operacyjne

  1. Null Object

  2. Memento

  3. State

  4. Strategy

  5. Template method

  6. Command

  7. Mediator

  8. Observer

  9. Chain of responsibility

  10. Iterator

  11. Visitor

  12. Interpreter

 5. Wzorce złożone

  1. MVC (Model - View - Controller)

  2. MVVM (Model - View - ViewModel)

 6. Hands On Lab – projektowanie architektury systemu dla przedstawionego scenariusza, z jednoczesnym wykorzystaniem wielu, spośród poznanych wzorców.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email