Uczestnicy szkolenia zapoznają się z klasycznymi wzorcami projektowymi GoF (ang. Gang of Four) oraz metodami refaktoryzacji do poziomu wzorców. W ramach zajęć, zapoznajemy się z siłami wpływającymi na wybór wzorca oraz kosztami jego stosowania. Prezentowane są przykłady prawidłowego i nieprawidłowego implementowania każdego ze wzorców, a w ramach ćwiczeń, uczestnicy mają możliwość bezpiecznego zapoznania się z konsekwencjami stosowania każdego ze wzorców.
Prezentujemy także nowoczesne sposoby projektowania i tworzenia aplikacji z użyciem standardu C++11. Jako techniki tworzenia aplikacji obiektowej, prezentowane są także klasy wytycznych. Szkolenie przeznaczone jest dla średnio zaawansowanych programistów, którzy chcą podnieść swoje kompetencje związane z wyborem i implementacją poprawnych rozwiązań aplikacyjnych. Na zajęciach posługujemy się technologiami otwartymi z dostępem do kodu źródłowego.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków, którzy na co dzień stosują technologie związane z językiem C++ w rzeczywistych projektach. W trakcie zajęć używamy technologii i środowisk otwartych.

Zakres szkolenia

Szkolenie obejmuje:

 • wzorce projektowe GoF,
 • style implementacji każdego ze wzorców,
 • refaktoryzowanie kodu do wzorca projektowego.

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymaga się:

 • posługiwania się wybranym środowiskiem IDE (Eclipse, NetBeans, vim),
 • znajomości koncepcji programowania obiektowego, systemowego i aplikacyjnego,
 • znajomości narzędzi do tworzenia aplikacji z rodziny gcc i binutils,
 • umiejętności posługiwania się narzędziem debuggera,
 • znajomości koncepcji związanych z programowaniem w języku C++ na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym.

Dodatkowo mile widziana jest również znajomość aspektów sprzętowych platformy x86 (przydzielanie i zarządzanie pamięcią, alokacja rejestrów, konwencje wywołań, optymalizacje).

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:

 • średnio zaawansowanych programistów programujących w języku C i C++ w środowisku GNU/Linux lub MS Windows,
 • osób znających w podstawowym zakresie system szablonów STL,
 • programistów tworzących oprogramowanie na platformie systemowej GNU/Linux lub MS Windows,
 • programistów tworzących aplikacje głównego nurtu oraz aplikacje sieciowe.

Cel szkolenia

Głównymi celami w procesie szkoleniowym są:

 • zapoznanie się klasycznymi wzorcami GoF i konsekwencjami ich stosowania,
 • implementowanie wzorców z użyciem wydajnych technik,
 • zapoznanie się z zaletami i wadami każdego ze wzorców,
 • zapoznanie się z zasadami refaktoryzacji do wzorców projektowych.

Umiejętności zdobywane podczas zajęć

Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu zdobędą następujące umiejętności:

 • identyfikowania i implementowania wzorców projektowych GoF we własnych projektach,
 • umiejętność określania kosztów i zysku zastosowania wybranego wzorca,
 • określanie kontekstu poprawnej implementacji wybranego wzorca projektowego.

Parametry szkolenia

Szkolenie trwa 4 dni. Szkolenie obejmuje 60% wykładu i 40% ćwiczeń.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do wzorców projektowych.
  1. Rola i znaczenie wzorców projektowych.
  2. Pojęcie reifikacji wzorca.
  3. Klasy wzorców projektowych.
  4. Siły wpływające na wybór wzorca.
  5. Proponowane rozwiązania.
  6. Kontekst rozwiązania.
  7. Ogólne zakresy zastosowań wzorców projektowych.
  8. Wzorce GoF a inne wzorce.
  9. Klasyfikacja i rodzaje wzorców projektowych.
 2. Strukturalne wzorce projektowe.
  1. Adapter (klasowy i obiektowy).
  2. Most (ang. Bridge ) (obiektowy).
  3. Kompozyt (ang. Composite ) (obiektowy).
  4. Dekorator (ang. Decorator ) (obiektowy).
  5. Pyłek (ang. Flyweight ) (obiektowy).
  6. Fasada (ang. Façade ) (obiektowy).
  7. Pełnomocnik (ang. Proxy ) (obiektowy).
 3. Konstrukcyjne wzorce projektowe.
  1. Metoda wytwórcza (ang. Factory Method ) (klasowy).
  2. Fabryka Abstrakcyjna (ang. Abstract Factory ) (obiektowy).
  3. Budowniczy (ang. Builder ) (obiektowy).
  4. Prototyp (ang. Prototype ) (obiektowy).
  5. Singleton (obiektowy).
 4. Behawioralne wzorce projektowe.
  1. Łańcuch zobowiązań (ang. Chain of Responsibility ) (obiektowy).
  2. Polecenie (ang. Command ) (obiektowy).
  3. Interpreter (ang. Interpreter ) (klasowy).
  4. Iterator (obiektowy).
  5. Mediator (ang. Mediator ) (obiektowy).
  6. Pamiątka (ang. Memento ) (obiektowy).
  7. Obserwator (ang. Observer ) (obiektowy).
  8. Stan (ang. State ) (obiektowy).
  9. Strategia (ang. Strategy ) (obiektowy).
  10. Metoda szablonowa (ang. Template Method ) (klasowy).
  11. Odwiedzający (ang. Visitor) (obiektowy).
 5. Idiomy języka C++.
  1. Zbiór zasobu jest inicjalizacją (ang. RAII - Resource Acquisition Is Initialization ) (obiektowy).
  2. Zadziwiająco często powracający wzorzec – wytyczne.
  3. Prywatna implementacja – PIPML (ang. PrIvate IMPLemetation ).
  4. Klasy wytycznych.
 6. Refaktoryzacja z użyciem wzorców – przegląd.
  1. Wzorce refaktoryzacji.
  2. Rola wzorców projektowych w działaniach refaktoryzacyjnych.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email