Adresaci szkolenia

Szkolenie przygotowane zostało z myślą o osobach mających już za sobą pierwsze doświadczenia z językiem R, które zainteresowane są opanowaniem jego kompletnej składni, poznaniem dobrych praktyk programistycznych z nim związanych oraz zdobyciem umiejętności analizowania i udoskonalania napisanego przez siebie kodu. Na szkoleniu skorzystają programiści, analitycy danych, badacze danych oraz statystycy, którzy w swojej pracy chcą swobodnie wykorzystywać pełne spektrum możliwości języka.

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia opanują umiejętność sprawnej oraz efektywnej pracy z zaawansowanymi aspektami języka R.

W szczególności:

 • Poznają dokładnie składnię języka R oraz kwestie z nią związane.
 • Zapoznają się ze sposobami diagnozowania i ulepszania własnego kodu.
 • Poznają dobre praktyki programowania funkcyjnego oraz obiektowego w R.
 • Nauczą się zwiększać funkcjonalność języka poprzez tworzenie własnych pakietów.

Mocne strony szkolenia

Szkolenie skupia się na przedstawieniu szerokiego wachlarza zagadnień programistycznych związanych z pracą w języku R. Jest ono źródłem solidnej dawki wiedzy na temat samego języka, jak również dobrze do niego dopasowanych technik programistycznych. Ma ono na celu wyrobienie w uczestnikach umiejętności swobodnego posługiwania się językiem oraz optymalnego doboru narzędzi programistycznych do rozwiązywanego zadania.

Wymagania

Efektywne skorzystanie ze szkolenia wymaga posiadania podstawowej teoretycznej wiedzy na temat programowania w języku R popartej pewną dawką doświadczenia w pracy z tym językiem, które pozwoli uczestnikowi na sprawne operowanie podstawowej jego składni.

Specjalne wymagania techniczne

Ze szkoleniem nie wiążą się żadne specjalne wymagania techniczne.

Parametry szkolenia

3 * 8 godzin (3 * 7 netto) wykładów i warsztatów z przewagą warsztatów skupionych na szlifowaniu umiejętności programistycznych oraz podnoszeniu efektywności pracy z R.

Wielkość grupy maksymalnie 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do R jako języka programowania.
 2. Przygotowanie środowiska pracy.
  • Edytowanie plików konfiguracyjnych R.
  • Konfigurowanie RStudio.
  • Zapoznanie z różnymi interpreterami R.
 3. Szybkie przypomnienie składni języka R.
  • Główne typy danych.
  • Operowanie na danych.
  • Warunkowe wykonanie kodu.
  • Wykonywanie kodu w pętli.
  • Podstawy tworzenia funkcji.
  • Przypomnienie najważniejszych funkcji.
 4. Ogólne zaawansowane aspekty języka R.
  • Pełne spektrum możliwości tworzenia funkcji.
  • Zasady ustalania zasięgu widoczności.
  • Generowanie i łapanie wyjątków.
 5. Budowanie warsztatu diagnostycznego.
  • Debugowanie – poszukiwanie błędów w kodzie.
  • Profilowanie - poprawianie wydajności kodu.
  • Testowanie – tworzenie testów jednostkowych.
 6. Programowanie funkcyjne.
  • Wstęp do programowania funkcyjnego.
  • Wykorzystanie programowania funkcyjnego w R.
  • Operowanie na wielopoziomowych strukturach funkcyjnych w R.
 7. Programowanie obiektowe.
  • Wstęp do programowania obiektowego.
  • Obiektowość z wykorzystaniem klas S3 i S4.
  • RC – ten sam język, inne podejście do obiektowości.
  • Wybór najlepszego mechanizmu obiektowości dla siebie.
 8. Tworzenie własnych pakietów.
  • Ogólna struktura pakietu.
  • Budowanie pakietu.
  • Dodawanie funkcji oraz danych do pakietu.
  • Dokumentowanie pakietu.
  • Testowanie stworzonego pakietu.
  • Współpraca z innymi językami programowania.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email