Zaawansowane aspekty programowania w języku Java.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zaawansowanymi aspektami programowania w języku Java. Takimi jak dynamiczne wywoływanie metod, tworzenie własnych adnotacji, skomplikowanych typów generycznych, modułów, dogłębne poznanie strumieni, używanie specjalnych typów referencji i innych zaawansowanych aspektów Java.

Na życzenie klienta szkolenie dedykowane może zostać wzbogacone o wybrane tematy związane z wydajnością (J/ADV) czy wielowątkowością (J/MT).

Mocne strony szkolenia

Szkolenie przedstawia skomplikowane aspekty języka Java w przystępny i użyteczny sposób.

Grupa docelowa

programista

Adresaci szkolenia

Programiści chcący poznać język Java na zaawansowanym poziomie.

Wymagania dla uczestników

Umiejętność programowania w języku Java

Parametry szkolenia

Wykłady i warsztaty. Maksymalna liczba uczestników: 8-10 Na szkoleniach zamkniętych, w zależności od potrzeb klienta, program może być rozszerzony o zaawansowane aspekty wydajności (J/ADV) czy wielowątkowości (J/MT).

Program szkolenia

 1. Enumeracje (2 h)
 • Więcej niż wyliczenia
 • Definiowanie metod w enumeracjach
 • Atrybuty w enumeracjach
 • Konstruktory w enumeracjach
 1. Tworzenie adnotacji (3,5 h)
  • Podstawy adnotacji
  • Adnotacje na pakiecie
  • Introspekcja a adnotacje
  • Składnia tworzenia adnotacji
  • Adnotacje wielokrotne
 2. Dynamiczna Java (5 h)
  • Dynamiczne tworzenie obiektów
  • Refleksja
  • Invokedynamic
  • Dynamiczne proxy
 3. Typy generyczne (5,5 h)
  • Tworzenie metod generycznych
  • Tworzenie typów generycznych
  • Znaczniki (wildcards): ?, extends i super
  • Znaczniki wielokrotne
  • Zacieranie typów (Type Erasure)
  • Ograniczenia generyczności
 4. Programowanie funkcyjne (8 h)
  • Wyrażenia Lambda
  • forEach w Iterable i Map
  • Referencje do metod
  • Referencje do konstruktorów
  • Interfejsy funkcyjne
  • Metody domyślne w interfejsach
  • Metody statyczne w interfejsach
  • Metody prywatne w interfejsach
  • Strumienie plików, tablic, kolekcji, adhoc
  • Praca na strumieniach:
  • Filtrowanie, reagowanie, przekształcanie
  • Kończenie strumieni z i bez agregacji
  • Wybrane interfejsy funkcyjne
  • Dokładniej Optional
  • Dokładniej Collectors
 5. Moduły (5 h)
  • public zbyt publiczny
  • Moduł domyślny
  • Struktura modułu
  • Tworzenie modułów: Definiowanie, budowanie, uruchamianie
  • Udostępnianie pakietów
  • Deklaracja użycia
  • Dostarczanie i używanie usług
  • Moduły a ServiceLoader
  • Strategie i problemy
 6. Specjalne referencje (3 h)
  • Reference i ReferenceQueue
  • SoftReference
  • WeakReference i WeakHashMap
  • PhantomReference i Cleaner
  • Cykl życia obiektu i wycieki pamięci (opcjonalnie)

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email