Uczestnicy szkolenia zapoznają się z metodami wytwarzania oprogramowania z użyciem zaawansowanych mechanizmów języka C++ oraz szablonów STL. Na zajęciach poruszamy zagadnienia związane z koncepcjami algorytmów, iteratorów i zaawansowanych struktur danych. W przykładach wykorzystywane są elementy biblioteki standardowej oraz elementy biblioteki Boost, te które stają się kandydatami do rozwijania następnego standardu. Uczestnicy szkoleń poznają aspekty programowania wielowątkowego, uogólnionego oraz wstępnie koncepcje leżące u podstaw metaprogramowania ze szczególnym uwzględnieniem cech typów.
Zajęcia uwzględniają także potrzeby testowania aplikacji tworzonych w języku C++ z użyciem narzędzi wspierających proces TDD oraz BDD. Jako biblioteki wspierające, wykorzystane są: Google Test, Boost.Test oraz Catch.
Szczególny nacisk w trakcie zajęć kładziemy na zrozumienie aspektów wydajności oraz gospodarowania zasobami z użyciem wskaźników inteligentnych. Zajmujemy się także zarządzaniem czasem życia obiektu w odniesieniu do mechanizmu wyjątków oraz semantyki r-referencji.
Jako techniki tworzenia aplikacji obiektowej, prezentowane są klasy wytycznych, tradycyjne wzorce projektowe (GoF) oraz nie-ortodoksyjne podejścia z kręgu programowania funkcyjnego.
Na zajęciach posługujemy się technologiami otwartymi z dostępem do kodu źródłowego.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków, którzy na co dzień stosują technologie związane z językiem C++ w rzeczywistych projektach. W trakcie zajęć używamy technologii i środowisk otwartych.

Zakres szkolenia

Szkolenie obejmuje:

 • konsolidację wiedzy o elementach biblioteki standardowej,
 • algorytmy biblioteki standardowej,
 • tworzenie i testowanie aplikacji wielowątkowych,
 • inteligentne wskaźniki i ich adekwatne stosowanie,
 • klasy wytycznych,
 • użycie języka w kontekście funkcyjnym.

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymaga się:

 • posługiwania się wybranym środowiskiem IDE (Eclipse, NetBeans, vim),
 • znajomości koncepcji programowania obiektowego, systemowego i aplikacyjnego,
 • znajomości narzędzi do tworzenia aplikacji z rodziny gcc i binutils,
 • umiejętności posługiwania się narzędziem debuggera,
 • znajomości koncepcji związanych z programowaniem w języku C++ na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym.

Dodatkowo mile widziana jest także znajomość aspektów sprzętowych platformy x86 (przydzielanie i zarządzanie pamięcią, alokacja rejestrów, konwencje wywołań, optymalizacje).

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:

 • programistów programujących w języku C i C++ w środowisku GNU/Linux lub MS Windows,
 • osób znających w podstawowym zakresie system szablonów STL,
 • programistów tworzących oprogramowanie na platformie systemowej GNU/Linux lub MS Windows,
 • programistów tworzących aplikacje głównego nurtu oraz aplikacje sieciowe.

Cel szkolenia

Głównymi celami w procesie szkoleniowym są:

 • kształcenie umiejętności rozwijania wiedzy dotyczącej tworzenia zaawansowanych rozwiązań w języku C++,
 • osadzenie narzędzi i procesów tworzenia oprogramowania w realiach współczesnych wymagań Inżynierii Oprogramowania,
 • dokonanie konsolidacji wiedzy i uzupełnienie braków w kompetencjach w kontekście standardu C++.

Umiejętności zdobywane podczas zajęć

Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu zdobędą następujące umiejętności:

 • testowanie jednostkowe aplikacji w języku C++,
 • tworzenia aplikacji wielowątkowych z użyciem mechanizmów biblioteki standardowej,
 • identyfikacji i tworzenia oprogramowania z użyciem wzorców GoF oraz elementów programowania funkcyjnego,
 • zapoznania się ze współczesnymi bibliotekami przetwarzającymi dane.

Parametry szkolenia

Szkolenie trwa 3 dni. Szkolenie obejmuje 60% wykładu i 40% ćwiczeń.

Program szkolenia

 1. Algorytmy i iteratory biblioteki standardowej.
  • Przegląd dostępnych algorytmów.
  • Wydajność i aspekty implementacji.
  • Praktyczna implementacja z użyciem algorytmów z biblioteki standardowej.
  • Implementacja własnych algorytmów do ponownego wykorzystania.
  • Złożoność obliczeniowa i zakres zastosowań.
  • Warsztat wykorzystania algorytmów.
  • Rodzaje iteratorów dostępnych w bibliotece standardowej.
 2. Iteratory i programowanie uogólnione.
  • Aspekty implementacji iteratorów.
  • Implementacja własnych iteratorów.
  • Programowanie uogólnione – koncepcje i zastosowania.
 3. Szablony STL – wydajne stosowanie i wstęp do metaprogramowania.
  • Wzorce – pułapki i zastosowania.
  • Konkretyzacja – reguły i działanie.
  • Cechy typów.
  • Metaprogramowanie – podstawy.
  • Algorytmy na poziomie meta.
 4. Wzorce projektowe.
  • Wprowadzenie wzorców projektowych.
  • Strukturalne wzorce projektowe.
  • Konstrukcyjne wzorce projektowe.
  • Behawioralne wzorce projektowe.
  • Specyfika implementacji wzorców projektowych w języku C++.
 5. Użyteczne biblioteki
  • Boost – przegląd użytecznych rozwiązań.
  • Biblioteki rozwijające paradygmat programowania uogólnionego.
  • Biblioteki przetwarzania danych.
  • ML i AI w języku C++ - przydatne biblioteki
 6. Testowanie i metodyka testowania.
  • Proces TDD w pracy programisty.
  • Proces BDD i różnice w stosunku do TDD
  • Rodzaje bibliotek testów i dostępne asercje.
  • Projektowanie i implementowanie testów.
 7. Praca z narzędziem debuggera w języku C++.
  • Dostęp do podstawowych struktur C++.
  • Automatyzacja i skrypty.
  • Wstęp do integracji z infrastrukturą testowania.
 8. Programowanie wielowątkowe.
  • Wyzwania i problemy.
  • Współpraca wątków.
  • Inne biblioteki obsługi wielowątkowości (Boost Threads, Intel Threading Building Blocks)
  • Prymitywy synchronizujące.
  • Sekcje krytyczne.
  • Komunikacja i dane współdzielone w aplikacjach wielowątkowych
  • Testowanie aplikacji wielowątkowych.
 9. Wzorce wielowątkowości.
  • Wzorce wielowątkowości – przegląd.
  • Implementacja najbardziej użytecznych wzorców wielowątkowości.
  • Zaawansowane wzorce wielowątkowe.
 10. Nowe standardy C++.
  • Przegląd nowości wprowadzonych w nowych standardach C++.
  • Zarządzanie pamięcią (wskaźniki inteligentne).
  • Nowe aspekty składni.
  • Obiekty funkcyjne (typ std::function, funkcje lambda, łączenie obiektów)
  • Zarządzanie zakresami.
  • Ujednolicona obsługa systemu plików i czasu.
  • Cechy typów oraz rozszerzenia wielowątkowości (implementacja typów atomowych).
 11. Wykładnie i nowoczesne projektowanie aplikacji.
  • Zasady S.O.L.I.D. , GRASP, YAGNI - przegląd i przypomnienie.
  • Wykładnie w programowaniu obiektowym - aspekt praktyczny
  • Implementacja wykładni (ang. policy) we własnych aplikacjach.
  • Rola polimorfizmu statycznego i technik wykonania na etapie kompilacji.
 12. Tworzenie aplikacji niezawodnych.
  • Aspekty wydajności obsługi wyjątków.
  • Tworzenie aplikacji odpornej na błędy.
  • Programowanie aspektowe.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email