Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane doświadczonym programistom Swift chcącym podnieść swoje kwalifikacje i poznać zaawansowane zagadnienia związane z użyciem języka.

Cel szkolenia jest poznanie:

 • zaawansowanych aspektów języka Swift
 • efektywnych sposobów rozwiązywania problemów
 • narzędzi wspierających codzienną pracę developera

Mocne strony szkolenia:

Szkolenie ma charakter mocno praktyczny - większa część zajęć poświęcona jest na warsztaty i ćwiczenia co przekłada się na lepsze zrozumienie i przyswojenie materiału przez uczestników. Omawiane są zarówno bardziej zaawansowane elementy języka jak i dobre praktyki programistyczne stosowane przez doświadcoznych devloperów.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość języka Swift oraz platformy iOS.

Parametry szkolenia:

4*8 godzin (4*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Składnia i standardowe SDK
  • Pattern matching
  • Typ Optional i jego poprawne użycie
  • Guard
  • Leniwa inicjalizacja
  • Obsługa wyjątków
  • Rzutowanie
 2. Klasy, struktury i wyliczenia
  • Podobieństwa, różnice i praktyczne zastosowanie
  • Inicjalizacja i niszczenie obiektów
  • Protocol-oriented programming
  • Typy referencji i zarządzanie pamięcią
  • Wycieki pamięci i ich diagnozowanie
 3. Extensions
  • Możliwości i zastosowanie
  • Składnia
  • Initializers
  • Computed properties
  • Typy zagnieżdżone
  • Subscripts
 4. Typy generyczne
  • Wprowadzenie
  • Funkcje i typy generyczne
  • Ograniczenia typu
  • Dziedziczenie
  • Associated types
  • Klauzula where
  • Extensions
  • Tworzenie uniwersalnego kodu
 5. Funkcje
  • Wprowadzenie do programowania funkcyjnego
  • “Czyste” funkcje i niezmienność
  • Komponowanie funkcji
  • Domknięcia (closures)
  • Funkcje jako delegaty
  • inout parameters i metody mutujące
  • Automatic closures
  • Adnotacja @esceaping
  • Functors
  • Monads
 6. Wielowątkowość
  • Grand Central Dispatch (GCD)
  • Kolejki
  • Zarządzanie zadaniami
  • Synchronizacja i przekazywanie danych
  • Typowe wzorce użycia
 7. Techniki pracy z kodem
  • Clean code
  • Tworzenie testowalnego kodu
  • SOLID principles
  • Wzorce projektowe GOF
  • Frameworki i narzędzia testujące
  • Wprowadzenie do TDD

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email