Najpopularniejsze narzędzie do mapowania obiektowo-relacyjnego w Javie

Cele szkolenia

Poznanie wzorców i dobrych praktyk związanych z implementacją warstwy utrwalania Pokazanie zaawansowanych sposobów pracy z narzędziami ORM Omówienie metod integracji z innymi rozwiązaniami m.in Spring, JEE

Zalety

Warsztatowy charakter zajęć, życiowe przykłady, szerokie spektrum zagadnień

Dla kogo?

Szkolenie adresowane do programistów Java pragnących poszerzyć posiadaną wiedzę z zakresu JPA / Hibernate o zagadnienia zaawansowane

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku Java oraz podstawowa znajomość JPA / Hibernate

Program szkolenia

 1. Transakcje i kontrola dostępu
  • Definicja i konfiguracja transakcji (deklaratywnie, programowo)
  • Standard Java Transaction API
  • Bezpieczeństwo danych w środowisku wielo-użytkownikowym
  • Kontrola współbieżnego dostępu - blokady optymistyczne i pesymistyczne
  • Transakcje rozproszone Użycie nietransakcyjnych źródeł danych
 2. Praca z danymi
  • Strategie ładowania i profile
  • Podzapytania i prefetching danych
  • Wsadowe wykonywanie operacji
  • Optymalizacja zapytań SQL
  • Dynamiczne filtrowanie danych
  • Wykorzystanie pamięci cache pierwszego i drugiego poziomu
  • Zapytania natywne
  • Procedury składowane
  • Nasłuchiwanie i przechwytywanie zdarzeń
  • Profilowanie i monitorowanie wydajności
 3. Zarządzanie transakcjami
  • Implementacja usług dostępu do danych
  • Integracja z JEE/CDI/Spring
  • Utrwalanie w kontekście aplikacji webowych
  • Metody skalowania
  • Testowanie
  • Wzorce i dobre praktyki

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email