Adresaci Szkolenia

Szkolenie adresowane do programistów chcących szybciej i lepiej diagnozować błędy w swoich aplikacjach.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z różnymi formami debugowania i profilowania aplikacji .NET. Dzięki zróżnicowaniu problemów rozwiązywanych podczas szkolenia, uczestnicy będą mogli rozwinąć wiedzę związaną z wewnętrznymi mechanizmami rządzącymi frameworkiem i systemem operacyjnym. Podstawowym narzędziem programistów do walki z błędami często jest Visual Studio. Podczas szkolenia zobaczymy jak odpowiednio skonfigurować to środowisko (zaawansowane opcje debuggera, kontrola rozwiązywania symboli, widoki dostępne w debuggerze). Następnie skupimy się na problemach, do rozwiązania których VS często już nie wystarcza lub jego użycie jest niemożliwe (np. w środowisku produkcyjnym). Poznamy darmowe narzędzia diagnostyczne, którymi spojrzymy na .NET-we środowisko z perspektywy "świata natywnego" (WinDbg: SOS, SOSEX) i przeanalizujemy jego wewnętrzne struktury (np. Garbage Collector).

Duży nacisk położony został na praktyczną stronę szkolenia, dlatego teoria prezentowana podczas wykładu zostanie poparta przykładami z życia. Problemy z jakimi się zmierzymy to m.in.: wycieki pamięci – zarządzanej i natywnej, zakleszczenia (deadlocks) i inne błędy aplikacji wielowątkowych, wysokie użycie CPU, "połykanie wyjątków".

Umiejętności zdobywane podczas zajęć

Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu zdobędą następujące umiejętności:

 • dogłębna znajomość opcji debuggera dostępnego w Visual Studio
 • zbieranie śladów (tracing) i logów w środowisku testowym i produkcyjnym
 • profilowanie aplikacji w środowisku testowym i produkcyjnym
 • debuggowanie aplikacji poza VS w środowisku testowym i produkcyjnym
 • zrozumienie wewnętrznych mechanizmów i struktur we frameworku i systemie
 • operacyjnym potrzebnych do diagnozowania problemów w aplikacjach .NET

Wymagania

Doświadczenie w pracy z Visual Studio, znajomości .NET Framework na poziomie co najmniej średnio-zaawansowanym.

Parametry szkolenia:

Szkolenie trwa 3 dni.

Program szkolenia

 1. Diagnostyka w VS
  1. Co nam daje VS debugger?
   • omówienie konfiguracji debuggera,
   • ustawianie breakpointów/tracepointów,
   • analiza wyjątków (1st chance, 2nd chance),
   • debugowanie kodu współbieżnego (paraller stacks, threads, paraller tasks),
   • badanie działania GC (object pinning, praca z dumpami, analizy pamięci w VS 2013).
  2. Profiler vs. debugger i profilery dostępne w VS
  3. IntelliTrace
  4. Zbieranie danych na produkcji
 2. Windbg i Perfview
  1. Debugger natywny (Windbg)
   • spojrzenie na .NET z perspektywy systemu operacyjnego,
   • kiedy należy sięgnąć po debugger natywny?
   • zapoznanie z SOS i prezentacja przydatnych komend w przykładowej aplikacji.
  2. Perfview
   • kiedy i jak używać perfview?
   • Perfview w diagnostyce CPU,
   • Perfview w diagnostyce wycieków pamięci i pracy GC3.
 3. Użycie poznanych technik
  1. Diagnostyka aplikacji wielowątkowych (deadlocks, unsafe-threading)
  2. Diagnostyka "wyjątkowych" wyjątków (czyli wyciąganie informacji o pierwotnej przyczynie błędów)
  3. Diagnostyka wycieków pamięci (pamięć zarządzana i natywna)
  4. Znajdywanie przyczyn wolnego działania aplikacji (CPU, IO)

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email