Język znacznikowy HTML jest podstawą w tworzeniu stron internetowych, aplikacji webowych, a także hybrydowych aplikacji desktopowych czy mobilnych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane do osób uczących się tworzenia stron internetowych, posiadających już podstawową wiedzę w tym zakresie.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest dogłębne poznanie języka HTML i obowiązujących standardów. Szkolenie wprowadza także do użycia CSSa, JavaScriptu oraz do podstaw SEO.

Mocne strony szkolenia

W szkoleniu występuje rzadko spotykany poziom kompleksowości i szczegółowości w omówieniu języka HTML.

Wymagania

 • znajomość podstaw HTML lub wybranego systemu CMS z edytorem HTML

Parametry szkolenia

 • Liczba godzin szkolenia: 24
 • Forma: warsztat
 • Maksymalna liczba uczestników: 10

Program szkolenia

 1. Wstęp
  • możliwości zastosowania HTMLa
  • wersje i standaryzacja języka HTML
 2. Przypomnienie podstawowych zasad składni HTML
  • podstawowe znaczniki blokowe
  • podstawowe znaczniki tekstowe
  • atrybuty
 3. Wymagania stawiane stronom internetowym
  • readability
  • usability
  • accessibility
 4. Dostępność
  • UX i DX
  • dostępność dla osób niepełnosprawnych
  • czytelność witryny
  • atrybuty WAI-ARIA
 5. Semantyka
  • semantyka bloków: ASIDE, MAIN, ARTICLE, SECTION, itd.
  • struktura nagłówków
 6. SEO
  • odpowiednie przygotowanie treści
  • słowa / frazy kluczowe
  • dzielenie treści na bloki tekstu i śródtytuły
  • nagłówki
  • atrybuty alt i title dla obrazków
 7. Obsługa adresów i linków
  • adresy względne i bezwzględne
  • atrybuty target i rel dla linków
  • linki i SEO
 8. Tagi META
  • język dokumentu i jego zmiana
  • specjalne tagi meta dla portali społecznościowych
  • tag BASE
  • favikona
 9. Biblioteki i Frameworki CSS
  • normalize.css / reset Meyera*
  • animate.css
  • baseline by Stephane Curzi
  • Bootstrap
  • Foundation
  • Surface
  • Bulma
 10. Nadawanie wyglądu elementom HTML
  • budowanie interfejsu aplikacji z wykorzystaniem minimalnej ilości CSSa
  • tworzenie wyglądu aplikacji z wykorzystaniem wybranego frameworka CSS
  • sposoby wczytywania stylów CSS
 11. Praca z obrazami
  • src i data base64
  • figure, figcaption, picture
  • srcset
 12. SVG
  • szybkie wprowadzenie do grafiki wektorowej
  • tworzenie ścieżek w programach graficznych, a bezpośrednio w kodzie
  • łączenie SVG z HTML
  • wprowadzanie zmian struktury w SVG po umieszczeniu go w HTML
  • biblioteki do WYGODNEJ pracy z SVG
  • biblioteki do rysowania wykresów za pomocą SVG
  • maski przycinania tworzone za pomocą ścieżek
 13. Formularze
  • przyciski, pola edycyjne, checkboxy, radiobuttony
  • pole typu number
  • date picker, time select, color picker, camera
  • natywna walidacja formularzy
  • wyłączenie walidacji formularzy
  • progress
  • zastosowanie ukrytych pól formularzy
  • stosowanie elementów formularzy jako elementów sterujących HTMLem
  • DETAILS i SUMMARY
  • atrybut autofocus
  • dopełnianie formularzy i wyłączenie dopełniania
 14. Dodatkowe operacje na formularzach
  • adres na który ma zostać wysłany formularz
  • metoda wysyłania formularza
  • znacznik fieldset
  • fieldset + problemy flex CSS
  • stosowanie elementów input / button / select poza formularzem
  • łączenie LABEL i kontrolki formularza (zagnieżdżanie i atrybut for)
  • grupowanie labelek i inputów
  • przewaga BUTTON submit nad INPUT submit
  • dobór odpowiednich kontrolek do typu danych
  • kontrolka select - wielokrotny wybór, grupowanie, wybór domyślny
  • datalist
  • search
  • reset formularza
  • zewnętrzne linki w ramach formularza
  • dzielenie długich formularzy na mniejsze
 15. Formularze i media
  • uruchamianie aparatu telefonu z poziomu formularza HTML
  • wybór pliku
  • wybór wielu plików
  • ograniczenie do danego typu plików
 16. Kontrola HTMLa za pomocą klawiatury
  • tabindex
  • używanie skrótów klawiaturowych
 17. Renderowanie dokumentu HTML
  • drzewo DOM
  • etapy renderowania stron www
  • rendering i malowanie
  • kolejność wczytywania i działania zewnętrznych zasobów do przeglądarki
 18. Podstawowe operacje na drzewie DOM z użyciem JS
  • wybieranie elementów
  • modyfikacja drzewa DOM
  • nadawanie, zdejmowanie klas
  • tworzenie elementów HTML w JSie i wstrzykiwanie ich do drzewa DOM
  • praca z elementami formularzy w JSie
 19. Multimedia
  • audio
  • video
  • wiele źródeł - source
 20. Zagadnienia zaawansowane
  • własne znaczniki
  • trzymanie danych w atrybutach data-*
  • białe znaki
  • znaki specjalne - encje
  • poprawki w drzewie DOM wykonywane przez przeglądarkę
  • tworzenie layoutu a reprezentacja danych
  • shadow DOM
 21. Znaczniki do specjalnych zastosowań
  • adres
  • indeksy górne / dolne
  • wyświetlanie kodu źródłowego - PRE, CODE, VAR
  • cytowanie - BLOCKQUOTE, CITE
  • znaczniki czasu - TIME i atrybut datetime
  • skróty, akronimy i ich rozwinięcia - ABBR
  • MATH - wzory i równania matematyczne
  • KBD
  • RUBY
  • MARK
  • mikroformaty
 22. Sposoby tworzenia HTMLa
  • przez systemy templatkowe
  • przy pomocy edytorów wizualnych
  • ręczne (bezpośrednio pisząc kod)
  • przy pomocy back-endu
  • przy pomocy JSa
  • po przeparsowaniu innego języka (np. MarkDown)
  • modyfikacja istniejących szablonów
 23. Wstęp do generowania HTMLa po stronie serwerowej
  • transformacja i przygotowanie danych do wyświetlenia
  • instrukcje warunkowe
  • pętle
  • wstrzykiwanie zmiennych
  • dzielenie projektu na subtemplatki
 24. Sposoby organizacji projektu
  • separacja struktury, wyglądu i działania
  • podział plików na mniejsze struktury
  • korzystanie z zewnętrznych plików, CDNów
 25. Warsztat programisty
  • przydatne praktyki formatowania kodu
  • stosowanie konwencji nazewniczych
  • tworzenie samodokumentującego się kodu HTML
  • narzędzia sprawdzające usability
  • rzetelne i aktualne źródła wiedzy
  • częste pułapki i ich rozwiązania
  • HTML i kontrola wersji GIT

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email