Najpopularniejszy i najbardziej uniwersalny framework wykorzystywany do tworzenia aplikacji z użyciem języka Java

Cele szkolenia

Ugruntowanie i rozszerzenie wiedzy z zakresu zaawansowanych aspektów frameworka Spring Poznanie sposobów integracji Spring z innymi technologiami Poznanie metod testowania aplikacji Spring na poziomie jednostkowym oraz integracyjnym

Zalety

Warsztatowy charakter zajęć Duża dawka życiowej wiedzy, przydatnej w realnych projektach

Dla kogo?

Szkolenie adresowane do programistów znających framework Spring, chcących poznać jego zaawansowane aspekty Testerzy chcący poznać metody testowania jednostkowego na poziomie usług, repozytoriów i kontrolerów oraz tworzenia testów integracyjnych

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość frameworku Spring.

Program szkolenia

 • Spring AOP
  • Koncepcje, możliwości i zastosowanie AOP
  • Dynamic proxies vs. CGLIB
  • Tworzenie, konfigurowanie i prawidłowe wykorzystanie aspektów
  • Przechwytywanie argumentów, rezultatów działania oraz wyjątków
  • Desygnatory w praktyce
  • Programowe tworzenie obiektów proxy
  • Zaawansowane wykorzystanie aspektów
 • Transakcje
  • Menadżer transakcji - zasada działania, dostępne implementacje
  • Parametry transakcji (propagacja, reguły wycofywania, poziom izolacji, czas ważności)
  • Konfigurowanie mechanizmu transakcyjnego (deklaratywnie, programowo)
  • Zdarzenia związane z transakcjami
  • Wykorzystanie/integracja z JTA (Atomikos, WildFly)
  • Transakcje rozproszone i 2pc
 • Spring Data i dostęp do danych
  • Wprowadzenie do mapowania obiektowo-relacyjnego i standardu JPA
  • Integracja z JPA i frameworkiem Hibernate
  • Tworzenie warstwy utrwalania z wykorzystaniem Spring Data
  • Praca z repozytoriami
  • Realizowanie zapytań (DSL, adnotacje, zapytania przez przykłady)
  • Własne implementacje repozytoriów
  • Spring Data i nierelacyjne bazy danych (projekty Spring Data MongoDB/Redis/Cassandra/Neo4j/Elasticsearch)
  • Wykorzystanie pamięci podręcznej (cache abstraction)
 • Integracja i testowanie
  • Integracja z elementami Java EE (JMS,EJB,JNDI,JTA, email)
  • Tworzenie/konsumowanie usług z poziomu Spring (RMI/Hessian/Http Invoker/JAX-WS/JAX-RS/AMQP/JMS)
  • WebSockets (api, SockJS, STOMP)
  • Web clients (RestTemplate, WebClient)
  • Wprowadzenie do Spring Integration
  • Uruchamianie i zarządzanie zadaniami
  • Wprowadzenie do Spring Batch
  • Testy jednostkowe i integracyjne (wsparcie/integracja na poziomie Spring)
 • Spring Boot
  • Przeznaczenie, możliwości, zasada działania
  • Budowanie, wdrażanie i uruchamianie aplikacji
  • Klasy konfiguracyjne i autokonfiguracja
  • Konfiguracja aplikacji (web, data access, logging ...)
  • Zmiana/nadpisywanie ustawień domyślnych
  • Narzędzia developerskie (live reload, automatic restart, remote access, cli)
  • Testowanie

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email