Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do administratorów sieci oraz osób odpowiedzialnych za wdrażanie polityki bezpieczeństwa w oparciu o mechanizmy sieciowe. Prezentowana wiedza może być także przydatna dla osób odpowiedzialnych za tworzenie oraz weryfikowanie wdrożenia polityki bezpieczeństwa.

Cel szkolenia:

Uczestnicy zapoznają się z technikami zabezpieczenia transmisji sieciowej przed podsłuchem i modyfikacją danych. Omówiona zostanie infrastruktura klucza publicznego (ang. Public Key Infrastructure, PKI) wykorzystywana przy tego typu rozwiązaniach do uwierzytelniania użytkowników mających prawo korzystać z bezpiecznych połączeń.
W szczególności:
Uczestnicy na praktycznych przykładach poznają mechanizmy ochrony informacji oraz infrastrukturę klucza publicznego. Następnie skonfigurują elementy wymagane do realizacji bezpiecznych tuneli takie jak lokalne centrum certyfikacji. Wykorzystując wygenerowane certyfikaty uruchomią protokół HTTPS oraz zdalny dostęp z wykorzystaniem systemu OpenVPN.

Mocne strony szkolenia:

Program kursu obejmuję część teoretyczną oraz dużą liczbę ćwiczeń pozwalających praktycznie sprawdzić działanie omawianych technik.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstawowych zagadnień związanych z sieciami komputerowymi (podstawowe protokoły i mechanizmy sieciowe, adresacji itp.) oraz podstawowa znajomość konfiguracji aplikacji w systemie Linux.

Parametry szkolenia:

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Usługi ochrony informacji
  • Poufność
  • Uwierzytelnienie
  • Ochrona Integralności
  • Szyfry
  • Funkcje skrótu
  • Omówienie i konfiguracja PKI
 2. Bezpieczeństwo transmisji
  • Potrzeba szyfrowania danych
  • Ataki na niezabezpieczoną transmisję
  • Proxy szyfrujące
  • Tunelowanie
  • Protokoły VPN
  • IPSec
 3. Konfiguracja wybranych mechanizmów
  • Konfiguracja protokołu https w serwerze Apache
  • Konfiguracja tunelu z wykorzystaniem protokołu SSH
  • Konfiguracja dostępu zdalnego z wykorzystaniem OpenVPN

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email