Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób znających język C++ i chcących rozszerzyć wiedzę z tego zakresu w zakresie dobrych praktyk programowania.

Cel szkolenia

Uświadomienie programistom możliwych skutków braku zachowania dobrych praktyk programowania w języku C++, w szczególności w zakresie zarządzania pamięcią, obsługi łańcuchów znaków, obsługi wyjątków i błędów, programowania obiektowego oraz współbieżnego.

W szczególności uczestnicy w praktyce poznają różnorodne pułapki związane z implementacją aplikacji w języku C++.

Mocne strony szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy, przekonają się o możliwych skutkach działania pozornie poprawnych implementacji. Dla każdej z przedstawianych reguł CERT wykonają krótkie zadanie programistyczne prezentujące jej zastosowanie w praktyce.Poznają narzędzia wspomagające walidację aplikacji w zakresie zaleceń CERT.

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku C++.

Parametry szkolenia

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie

  1. pułapki języka C++

  2. ogólne zasady bezpiecznego programowania

  3. zalecenia CERT

 2. Reguły i rekomendacje CERT

  1. deklaracja i inicjalizacja zmiennych

  2. wyrażenia

  3. typy całkowitoliczbowe

  4. kontenery

  5. obsługa łańcuchów znaków

  6. zarządzanie pamięcią

  7. obsługa wejścia/wyjścia

  8. wyjątki i obsługa błędów

  9. programowanie obiektowe

  10. współbieżność

 3. Narzędzia wspomagające

  1. analiza statyczna i dynamiczna

  2. przegląd wybranych narzędzi

 4. Inne rekomendacje

  1. MISRA C++

  2. MITRE CWE

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email