Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących programistów i administratorów chcących zapoznać się z tematyką danych przestrzennych i ich funkcjonowania w Oracle Database 11g.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi oraz praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi zasilania, przechowywania, edycji, analizy i udostępniania danych przestrzennych przy pomocy Oracle Spatial w Oracle Database 11g.

Osoby, które ukończą szkolenie dowiedzą się jak w Oracle Database 11g:

 • dokonywać importu danych przestrzennych
 • efektywnie przechowywać i zarządzać danymi przestrzennymi zgromadzonymi w obiektowo-relacyjnej strukturze
 • edytować, analizować i przetwarzać dane przestrzenne przy pomocy wbudowanych mechanizmów Oracle Spatial
 • eksportować i udostępniać dane przestrzenne w standardowych formatach

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą w stanie samodzielnie wykorzystywać Oracle Database 11g z Oracle Spatial we wszelkich procesach związanych z danymi przestrzennymi.

Wymagania:

Od uczestników wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie SQL i relacyjnych baz danych. Przyswojenie materiału ułatwi elementarna znajomość zagadnień związanych systemami informacji geograficznej i PL/SQL.

Parametry szkolenia:

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Wielkość grupy: maks. 10 osób. Program szkolenia:

Program szkolenia

 1. Wstęp - co to jest GIS
 2. Oracle Spatial w Oracle Database 11g
  • obiektowo-relacyjny model danych przestrzennych
  • typy geometrii
  • indeksy typu R-Tree
  • przestrzenne operatory, procedury i funkcje
  • GeoRaptor dla SQL Developer
 3. Dane przestrzenne w bazie danych
  • typ SDO_GEOMETRY
  • konstruktory i metody SDO_GEOMETRY
  • metadane geometrii
 4. Import danych do bazy danych
  • korzystanie z instrukcji INSERT
  • ładowanie danych z plików Shapefile (Oracle Map Builder)
 5. Indeksy przestrzenne
  • tworzenie indeksów przestrzennych
  • struktury indeksów przestrzennych
 6. Zapytania przestrzenne
 7. Układy współrzędnych w bazie danych
  • SRID i EPSG
  • układy typu Geodetic i Projected
 8. Linear Referencing
  • model danych LRS
  • tworzenie danych typu LRS
 9. Analiza, edycja i przetwarzanie danych przestrzennych w bazie danych
  • operatory przestrzenne i filozofia użycia (ANYINTERACT, CONTAINS, COVEREDBY, COVERS, EQUAL, FILTER, INSIDE, JOIN, NN, ON, OVERLAP, RELATE, TOUCH, WITHIN_DISTANCE)
  • funkcje agregacji typu SDO_AGGR (CENTROID, CONCAT_LINES, CONVEX_HULL, MBR, SET_UNION, UNION)
  • edycja i analiza obiektów geometrycznych
  • operacje na geometrii typu OR, AND, MINUS, XOR,
  • Pozostałe funkcje z pakietu SDO_GEOM (RELATE, ARC_DENSIFY, AREA, BUFFER, CENTROID, CLOSEST_POINTS, CONVEXHULL, CONCAVEHULL, DISTANCE, LENGTH, TRIANGULATE)
  • działania na danych typu LRS (LOCATE_PT, SEGMENT_START_PT, SEGMENT_END_PT, FIND_MEASURE)
  • wspomaganie działań na obiektach geometrycznych – pakiet SDO_UTIL
  • walidacja danych geometrycznych
  • konwersja pomiędzy SDO_GEOMETRY a GML, KML, WKT
  • pozostałe funkcje z pakietu SDO_UTIL (AFFINETRANSFORMS, APPEND, CONVERT_UNIT, EXTRACT, EXTRACT_ALL, GETNUMELEM, GETNUMVERTICES, GETVERTICES, POLYGONTOLINE, REMOVE_DUPLICATE_VERTICES, REVERSE_LINESTRING, SIMPLIFY)
  • transformacje geometrii pomiędzy układami współrzędnych
  • sieci TIN
 10. Oracle GeoRaster
  • model danych rastrowych w Oracle Spatial
  • kanały, warstwy, metadane
  • georeferencja
  • piramidy
  • ładowanie i eksport danych rastrowych
  • indeksowanie rastrów
  • działania na danych rastrowych - pakiet SDO_GEOR,
 11. Eksport danych przestrzennych
  • wykorzystanie zewnętrznych aplikacji i bibliotek (GDAL/OGR, OpenJUMP, QuantumGIS)

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email