Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do kierowników projektów oraz wszystkich, którzy na co dzień zajmują się jakością w projektach IT (inżynierowie, testerzy). Zainteresowane szkoleniem będą również osoby chcące bliżej poznać problematykę zarządzania jakością – kierownicy zespołów, architekci, marketingowcy, itd.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie problematyki zarządzania jakością w projektach informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących standardów i de facto standardów oraz praktyki w zarządzaniu jakością. Omówione zostaną dobre praktyki, metody, wykorzystywane narzędzia w zarządzaniu jakością. Pokazane zostaną na praktycznych przykładach różne metody i podejścia do testowania – smoke-test’y, testy regresji, testy automatyczne, black-box testy, white-box testy, testy akceptacyjne, itd. Omówiony zostanie proces planowania zarządzania jakością, planowanie cykli testowych, planowanie scenariuszy testowych, planowanie wersji. Omówione też zostanie problematyka zarządzania błędami (bugs) w projekcie – raportowanie błędów, analiza, wykonywanie i raportowanie poprawek, integracja i ponowne testowanie, ustalanie priorytetów. W szkoleniu uwzględniono nie tylko wewnętrzne procesy zarządzania jakością w firmie, ale także zarządzanie jakością w pracy z klientem zewnętrznym oraz zewnętrznym dostawcą komponentów, a więc metody i narzędzia komunikacji, podział odpowiedzialności pomiędzy zespoły, negocjowanie.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:

 • opisać na czym polega zarządzanie jakością w projekcie informatycznym oraz wskazać jego kluczowe elementy,
 • omówić podstawowe techniki testowania oprogramowania,
 • opisać metody raportowania błędów oraz zarządzania nimi w projekcie,
 • zidentyfikować potencjalne problemy związane z procesem integracji oprogramowania,
 • opracować podstawowy plan zarządzania jakością w typowym projekcie informatycznym.

Mocne strony szkolenia:

Mocną stroną szkolenia jest bardzo praktycznie ujęcie tematu. Pokazane zostaną rozwiązania przyjęte w duży firmach zajmujących się wytwarzaniem oprogramowania. Pokazana będzie krytyczna analiza takich rozwiązań, wskazane zostaną mocne i słabe strony. Uczestnicy szkolenia będą mogli dobrać odpowiednie metody i narzędzia do swojej, konkretnej sytuacji projektowej.

Wymagania:

Uczestnicy powinni mieć ogólne pojęcie na temat zarządzania projektami informatycznymi.

Parametry szkolenia:

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów przeplecionych omówieniem prawdziwych przykładów z życia projektu oraz ich krótką dyskusją z uczestnikami.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do kursu
 2. Planowanie zarządzania jakością
  1. Czym jest jakość?
  2. Jakość w projekcie IT
  3. Proces planowania i zapewniania jakości w projekcie IT
  4. Cykl życia projektu i problemy jakości
 3. Testowanie
  1. Popularne techniki i narzędzia testowania w różnych cyklach życia projektu
  2. Smoke-tests
  3. Testy regresji
  4. Black-box / White-box
  5. Field-tests
  6. Testowanie automatycznie
  7. Testy unitarne
  8. Testy funkcjonalne
  9. Testy wydajnościowe
  10. Testy stabilnościowe
  11. Testy akceptacyjne
  12. Problemy powtarzalności testów
  13. Planowanie testów
 4. Dokumentacja
  1. Dokumentacja a jakość
  2. Specyfikacja systemu
  3. Błędy specyfikacji
  4. Dokumentowanie testów i wyników
 5. Komponenty zewnętrzne
  1. Problemy z komponentami zewnętrznych dostawców
  2. Komponenty współtworzone
  3. Błędy środowiska produkcyjnego
 6. Zarządzanie błędami
  1. Zarządzanie błędami w projekcie IT
  2. Typowe problemy
  3. Priorytetyzowanie
  4. Planowanie i szacowanie
  5. Odpowiedzialność zespołów i podział kompetencji
 7. Popularne narzędzia zarządzania błędami
 8. Podsumowanie

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email