Adresaci szkolenia

Pracownicy pracujący w zespołach, w kontakcie z klientem, liderzy zespołów.

Cel szkolenia

 • Poznanie natury konfliktu, jego budowy i dynamiki rozwoju

 • Poznanie rodzajów i form konfliktu

 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania mechanizmów leżących u podłoża konfliktu.

 • Pogłębianie kompetencji dotyczących konstruktywnej komunikacji.

 • Rozpoznanie różnych strategii rozwiązywania konfliktów.

 • Techniki mediacji

 • Uświadomienie podstawowych zachowań w sytuacji konfliktowej

 • Rozszerzenie wiedzy na temat strategii uwzględniających potrzeby obu stron konfliktu.

Mocne strony szkolenia

Konflikt jest nieodzownym elementem życia każdej organizacji , ludzkiego życia i występuje na wszystkich jego poziomach. Ludzie obawiają się nieporozumień, gdyż postrzegają je jedynie jako rodzaj walki, w której wynik może być tylko ‘wygrany - przegrany’. Gdy konflikt pojawia się, często starają się go nie zauważać, ignorować bądź stosują strategię siły. Żadne z tych podejść nie prowadzi do konstruktywnego rozwiązania. Sytuacja może się jedynie zaostrzyć, a konflikt eskalować. Podczas tego szkolenia przedstawimy takie metody i rozwiązywania sporów, które prowadzą do wyników typu “wygrany - wygrany” oraz pozwalają zachować dobre relacje pomiędzy stronami konfliktu**.** Pokażemy również, że konflikt może nieść za sobą znaczące zmiany zmierzające w pozytywnym kierunku.

Wymagania

Szkolenie dedykowane jest wszystkim pracownikom , którzy pracują w zespołach, podzespołach, grupach, pracującym w kontakcie z klientami. Dla tych , gdzie aktualnie współpracę utrudniają lub uniemożliwiają konflikty między współpracownikami czy z klientami, także dla tych , którzy w przyszłości w sytuacji zaistniałego konfliktu , potrafili go rozwiązać.

Parametry szkolenia

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Wstęp
  • Co to jest konflikt ?

  • Funkcje konfliktu

  • Rozwojowy charakter konfliktu

  • Geneza konfliktów

 2. Rodzaje konfliktów w kontekście ich rozwiązywalności
  • Konflikt wartości

  • Konflikt relacji

  • Konflikt interesów

  • Konflikt danych

  • Konflikt strukturalny

 3. Pięć strategii działania w sytuacji konfliktów
  • Autodiagnoza strategii uczestników szkolenia

  • Strategie:

  • Współpraca

  • Rywalizacja

  • Kompromis

  • Unikanie

  • Przystosowanie
 4. Działania podejmowane w sytuacji konfliktu
  • unikanie konfliktu

  • rezygnacja z dążeń

  • szukanie wsparcia

  • odwołanie się do trzeciej strony, aby rozstrzygnęła po czyjej stronie jest racja

  • podjęcie walki w celu zniszczenia przeciwnika;

  • reorganizacja

  • potraktowanie konfliktu jako problemu do rozwiązania

 5. Mediacja wg 7 stopniowej skali

  • Ustalenie zasad

  • Zdefiniowanie problemu

  • Zachęcenie do szukania rozwiązań

  • Ocena rozwiązania

  • Wybór

  • Zawarcie umowy

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email