Uczestnicy szkolenia zapoznają się z rozwiązaniem NuGet. Jest to natywny dla środowiska .NET sposób zarządzania zależnościami i artefaktami poprzez pakiety. Poza prezentacją samego menadżera omówione zostaną inne ważne elementy ekosystemu, takie jak galeria pakietów oraz pliki specyfikacji (nuspec).

Zajęcia mają na celu wprowadzenie uczestników w zagadnienie zarządzania pakietami oraz przekazanie i wykształcenie praktyk związanych z tym tematem.

Zakres szkolenia

Szkolenie obejmuje:

 • Wprowadzenie w podstawowe elementy biblioteki
  • Widoki
  • Modele
  • Kontrolery
 • Strukturyzowanie projektów przy pomocy:
  • obszarów (Area)
  • szablonów widoków oraz układów (Template & Layout)
 • Używanie filtrów akcji oraz prawidłowe definiowanie ścieżek
 • Elementy prawidłowej obsługi protokołu HTTP, szczególnie w zakresie Cache-Control
 • Wytwarzanie serwisów RESTowych przy pomocy WebAPI

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymaga się:

 • Posługiwania się środowiskiem Visual Studio
 • Znajomość języka C#
 • Podstawowa znajomość HTTP oraz HTML

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:

 • Średnio zaawansowanych programistów .NET

Cele szkolenia

Głównymi celami szkolenia są:

 • Zapoznanie się z zarządzaniem wspólnym elementami systemów poprzez pakiety NuGet
 • Przygotowanie do wdrożenia zarządzania artefaktami poprzez NuGet w organizacji uczestnika

Umiejętności zdobywane podczas zajęć

Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu zdobędą następujące umiejętności:

 • Definiowanie pakietów przy pomocy NuSpec
 • Zarządzanie pakietami (tworzenie, instalacja)
 • Wdrażanie i zarządzanie galerią pakietów
 • Podstawy organizowania projektów i rozwiązań w oparciu o pakiety

Parametry szkolenia

Szkolenie trwa 1 dzień (1*7 godzin).

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do zarządzania pakietami
  1. Definicja pakietu
  2. Pakiet jako element Continous Integration/Continous Delivery
  3. Semantyczne wersjonowanie aplikacji/bibliotek
  1. Analiza przykładowego pakietu
  2. Plik definicji pakietu
  3. Tworzenie i publikacja:
   1. Pakietów
   2. Pakietów zlokalizowanych
   3. Pakietów z symbolami
 2. Od definicji do pakietu
 3. Galeria pakietów (NuGet Gallery)
  1. Instalacja
  2. Zarządzanie
 4. Przegląd narzędzi współdziałających z pakietami NuGet
  1. Team City i publikacja pakietów
  2. OctopusDeploy

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email