Adresaci Szkolenia:

Specjaliści ds. planowanie i realizacji projektów, członkowie zespołów projektowych, kierownicy projektów, menadżerowie wszystkich szczebli zarządzania, członkowie i menadżerowie Biura Zarządzania Projektami.

Cel szkolenia:

Szkolenie zapoznaje Uczestników z techniką planowania i realizacji przedsięwzięć opartą na metodzie łańcucha krytycznego (CCPM – Critical Chain Project Management). Zakres szkolenia obejmuje nie tylko elementy teoretyczne ale skupia się na praktycznym wykorzystaniu metody CCPM podczas planowania przedsięwzięć. Dodatkowo przedstawione zostają przykłady zastosowań metody w koordynacji realizacji wielu projektów, które mogą być wykorzystane w Biurach Zarządzania Projektami.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników szkoleń w wiedzę i narzędzia pozwalające na efektywne planowanie, realizację i koordynację zarówno pojedynczego projektu jak i wielu prowadzonych w organizacji przedsięwzięć.

Korzyści dla uczestników:

Na poziomie wiedzy:

 • uczestnicy szkolenia zdobędą nową wiedzę na temat planowania i realizacji projektów z wykorzystaniem metody CCPM,
 • poznają nową technikę optymalizacji harmonogramów realizacji przedsięwzięć oraz sposobów ustalania czasu trwania poszczególnych zadań w projekcie,
 • uczestnik będzie znał zasady przygotowania i koordynacji projektów zgodnych CCPM,
 • uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę z zakresu koordynacji portfela projektów przy pomocy metody łańcucha krytycznego.

Na poziomie umiejętności:

 • uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu planowania i realizacji przedsięwzięć,
 • uczestnicy będą potrafili sprawnie zastosować poznane metody i narzędzie w koordynacji projektu jak i portfela projektów,

Na poziomie postaw:

 • uczestnicy uświadomią sobie możliwości i korzyści z podejścia metodą CCPM do planowania przedsięwzięć

Parametry szkolenia:

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Kurs ma formę wykładów przeplatanych dużą ilością ćwiczeń warsztatowych oraz przykładami z rzeczywistych projektów. Metody dydaktyczne:

 • wykłady (wprowadzenie do zagadnienia/systematyzacja materiału/podsumowania)
 • ćwiczenia
 • quizy/testy
 • dyskusje grupowe (wymiana doświadczeń na forum grupy)

Program szkolenia

 • Planowanie tradycyjne i źródła problemów w tradycyjnym planowaniu projektów
  • Syndrom studenta
  • Prawo Parkinsona
  • Zależności między zadaniami
  • Filozofia gotowości na sztywny termin
  • Wielozadaniowość
  • Dodawanie buforów czasowych na kolejnych poziomach planowania
 • Teoria Ograniczeń ( TOC - Theory Of Constraints )
  • Trochę teorii o Teorii
  • Praktyczne zastosowanie i wykorzystywane rozwiązania TOC
 • Zarządzanie Projektem według Łańcucha Krytycznego
  • Podstawy Łańcucha Krytycznego
  • Praktyczne zastosowanie w projekcie
 • Zarządzanie Projektem według Łańcucha Krytycznego
  • Podstawy Łańcucha Krytycznego
  • Praktyczne zastosowanie w projekcie
 • Zastosowanie buforów
  • Bufor projektu, zasilający, zasobów
 • Planowanie pracy dla jednego projektu
 • Zarządzanie projektami w środowisku wieloprojektowym
  • Analiza wąskich gardeł
  • Synchronizowanie wielu projektów
  • Niwelowanie wielozadaniowości
 • Kontrolowanie projektu i portfela projektów w metodzie Łańcucha Krytycznego

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email