Adresaci Szkolenia:

Specjaliści ds. planowanie i realizacji projektów, członkowie zespołów projektowych, kierownicy projektów, menadżerowie wszystkich szczebli zarządzania oraz osoby, które rozpoczynają ścieżkę kariery zawodowej związanej z projektami.

Cel szkolenia:

Szkolenie zapoznaje Uczestników z techniką planowania i realizacji przedsięwzięć w oparciu o metodę SCRUM. Zakres szkolenia obejmuje nie tylko elementy teoretyczne ale skupia się na praktycznym poznaniu i wykorzystaniu podejścia do projektów zgodnie z Agile. Przedstawione zostaną praktyczne metody pracy zwiększające efektywność zespołów projektowych.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i narzędzia pozwalające na efektywne planowanie i realizację przedsięwzięcia oraz szybkie dostosowywanie się do zmieniającej się w środowisku projektowym rzeczywistości.

Korzyści dla uczestników:

Na poziomie wiedzy:

 • utrwalenie wiedzy o standardowym podejściu do planowania projektów i ograniczeń z niego wynikających w kontekście adaptacyjnego podejścia do planowania,
 • uczestnicy szkolenia zdobędą nową wiedzę na temat planowania i realizacji projektów z wykorzystaniem metody SCRUM,
 • poznają zasady, role, fazy, korzyści i ograniczenia stosowania metody SCRUM w projektach;
 • uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę z zakresu wykorzystania metod zwiększających efektywność zespołów projektowych.

Na poziomie umiejętności:

 • uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu planowania i realizacji przedsięwzięć,
 • uczestnicy będą potrafili sprawnie zastosować poznane metody i narzędzia w pracy przy projektach prowadzonych zgodnie z metodą SCRUM jak i innych adaptacyjnych metod realizacji przedsięwzięć,

Na poziomie postaw:

 • uczestnicy dostrzegą korzyści wynikające ze stosowania podejścia typu AGILE w pracach projektowych

Parametry szkolenia:

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Kurs ma formę wykładów przeplatanych dużą ilością ćwiczeń warsztatowych oraz przykładami z rzeczywistych projektów. Metody dydaktyczne:

 • wykłady (wprowadzenie do zagadnienia/systematyzacja materiału/podsumowania)
 • ćwiczenia
 • quizy/testy
 • dyskusje grupowe (wymiana doświadczeń na forum grupy)

Program szkolenia

 • Planowanie tradycyjne i źródła problemów w tradycyjnym planowaniu projektów
 • Manifest Agile. Metodyka SCRUM
 • Organizacja projektu
 • Role projektowe, obowiązki i zakresy odpowiedzialności
  • Scrum Master
  • Product Owner
  • The Team
 • Rola klienta w projekcie. Współpraca z użytkownikiem
  • User stories
  • Minimal Marketable Feature
  • Definition Of Ready
  • Definition Of Done
 • Planowanie projektu
  • Planning Meeting
  • Sprint Planning Meeting
  • Daily Scrum
  • Sprint Review
  • Sprint Retrospective
  • Sprint Zero
 • Samodoskonalenie i jakość
  • Metody ciągłego doskonalenia procesów
 • Szacowanie
  • Określanie długości sprintu
  • Szacowanie na poziomie ogólnym
  • Szacowanie na poziomie szczegółowym
  • Inne techniki szacowania
 • Narzędziownia metody SCRUM
  • Product Backlog
  • Release Burndown
  • Sprint Backlog
  • Sprint Burndown
 • Podsumowanie – jeszcze o innych metodach adaptacyjnych

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email