Adresaci Szkolenia:

Analitycy ryzyka, członkowie zespołów projektowych, kierownicy projektów, liderzy zespołów projektowych, menadżerowie wszystkich szczebli zarządzania.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikom szkolenia wpływu ryzyka na końcowy sukces realizacji projektu. Uczestnicy szkolenia podniosą poziom wiedzy na temat procesu zarządzania ryzykiem w projektach, najważniejszych faz cyklu zarządzania ryzykiem oraz zdobędą cenne umiejętności identyfikowania i analizowania ryzyka w projekcie.

Korzyści dla uczestników:

Na poziomie wiedzy:

 • uczestnicy szkolenia zdobędą nową wiedzę na temat całego procesu zarządzania ryzykiem,
 • poznają nowe metody identyfikowania i analizy ryzyka,
 • uczestnicy zapoznają się z zadaniami, działaniami każdej z faz cyklu zarządzania ryzykiem odpowiedzialnością i uprawnieniami osób zaangażowanych w proces zarządzania ryzykiem.

Na poziomie umiejętności:

 • uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu identyfikacji i analizy ryzyka,
 • przećwiczone zostaną metody

Na poziomie postaw:

 • uczestnicy uświadomią sobie znaczenie identyfikacji i analizy ryzyka dla sukcesu realizacji przedsięwzięcia

Parametry szkolenia:

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Kurs ma formę wykładów przeplatanych dużą ilością ćwiczeń warsztatowych oraz przykładami z rzeczywistych projektów. Metody dydaktyczne:

 • wykłady (wprowadzenie do zagadnienia/systematyzacja materiału/podsumowania)
 • ćwiczenia
 • quizy/testy
 • dyskusje grupowe (wymiana doświadczeń na forum grupy)

Program szkolenia

 • Podstawy zarządzania ryzykiem
 • Szansa, ryzyko, niepewność itp.- terminologie oraz definicje zarządzania ryzykiem
 • Korzyści i ograniczenia zarządzania ryzykiem
 • Metodyki zarządzania ryzykiem – cykl zarządzania ryzykiem
 • Planowanie ryzyka
 • Identyfikacja ryzyka
  • Narzędzia, techniki i działania (Metoda 5 why)
 • Analiza ryzyka
  • Narzędzia, techniki i działania (Drzewa decyzyjne, Scenariusze)
 • Jakościowa oraz ilościowa analiza ryzyka
 • Techniki analizy ryzyka
 • Planowanie reakcji na ryzyko
 • Monitorowanie i kontrola ryzyka
 • Ryzyko projektowe a ryzyko korporacyjne
 • Jeszcze o ryzyku korporacyjnym
  • Wykorzystanie modeli COSO dla potrzeb zarządzania ryzykiem projektowym

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email