Adresaci szkolenia

 • analityków biznesowych,
 • osób modelujących procesy na poziomie operacyjnym,
 • osób weryfikujących jakość i celowość modelowanych procesów,
 • osób odpowiedzialnych za utrzymanie ram jakości procesu,
 • zarządzających personelem w warunkach zmian organizacyjnych.

Cel szkolenia

 • Ugruntowanie wiedzy na temat istniejących podejść do zarządzania procesami,
 • Przedstawienie i przećwiczenie praktycznego zastosowania i dopasowania technik i narzędzi do danej organizacji,
 • Konsolidacja wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności,

Mocne strony szkolenia

Szkolenie prowadzone będzie w formie praktycznych warsztatów z naciskiem na umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy i przedstawionych technik w realnych projektach.

Umiejętności zdobyte podczas szkolenia

 • Modelowanie procesów w organizacji,
 • Analiza procesów oraz miar ich efektywności,
 • Wiedza na temat narzędzi do modelowania i symulacji efektywności procesów,
 • Ugruntowanie wiedzy na temat zarządzania procesowego,

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymaga się:

 • podstawowej znajomości zagadnień związanych z analizą procesową.

Parametry szkolenia

 • Liczba godzin szkolenia:3 x 8
 • Maksymalna liczba uczestników 12
 • 50% wykład/50% case study i ćwiczenia

Program szkolenia

 1. Podejście procesowe w organizacji

  • Model funkcjonalny, a procesowy organizacji
  • Model projektowy, a procesowy organizacji
  • Pojęcie i elementy procesu
  • Cechy obligatoryjne i fakultatywne procesu
 2. Poziom dojrzałości procesowej organizacji

  • Poziom dojrzałości procesowej organizacji – BPMM (ang. Business Process Maturity Model).
 3. Podstawowe założenia, techniki, podejścia:

  • Lean
  • TQM
  • Six Sigma
  • Business Process Reeingeenering
  • Agile
 4. Modele referencyjne procesów

  • Modele referencyjne procesów APQC
  • SCOR (ang. Supply Chain Operation Reference-Model)
  • VRM (ang. Value Reference Model)
  • ITIL
  • Praktyczne zastosowanie, wady i zalety modeli referencyjnych
 5. Mapowanie i modelowanie procesów biznesowych

  • Notacja BPMN
  • Przydatne narzędzia do modelowania
 6. Analiza i pomiar procesów

  • Identyfikacja procesów
  • Tradycyjne miary efektywności
  • Karty kontrolne
  • KPI
  • CTQ (ang. Critical to Quality), CTC (Critical to Customer)
  • GQM (ang. Goal Question Metrics)
 7. Optymalizacja i doskonalenie procesów

  • Business Process Management Life Cycle
  • Od procesu as-is do to-be
 8. Symulacja procesów biznesowych

  • Oprogramowanie wspomagającego symulację procesów
  • Praktyczne zastosowanie narzędzi do symulowania i mierzenia modeli procesów biznesowych
 9. Projektowanie i doskonalenie procesów zgodnie z User Experience i Service Design

  • Główne pojęcia i założenia
  • Techniki i narzędzia

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email