Adresaci szkolenia:

Testerzy, programiści i osoby zarządzające jakością w projektach informatycznych, chcące podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zautomatyzowanego testowania usług sieciowych (Web Services i SOA) za pomocą narzędzia SoapUI.

Szkolenie ukierunkowane jest głównie na technologie związane z Java.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy wystarczającej do przygotowania zautomatyzowanych testów usług sieciowych z użyciem SoapUI oraz uruchamiania tych testów w czasie tworzenia i utrzymywania oprogramowania bez udziału człowieka w sposób automatyczny.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstawowych pojęć związanych z SOA i Web Services.
Przydatna będzie umiejętność czytania prostych skryptów Groovy i podstawowych programów w języku Java lub C#.

Parametry szkolenia:

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do WebServices
  • co to są WebServices?
  • pojęcia WSDL, SOAP, transport, port, ServiceRegistry, ESB
  • edytor WSDL w Eclipse i omówienie jak projektuje się i tworzy usługi sieciowe
  • frameworki do generowania WebServices (na przykładzie Apache CXF)
  • opis testowej aplikacji, która posłuży do ćwiczeń (zestaw usług sieciowych uruchomionych na rozbudowanej ESB typu FUSE ESB)
 2. Pokazanie komunikacji miedzy aplikacją testową (backend i frontend) (Wireshark), jak wygladają komunikaty SOAP i HTTP, typy encodingu, bare i wrapped WebServices
 3. Elementy narzędzia SoapUI - zastosowanie i idea
  • jakie są narzędzia alternatywne?
  • omówienie narzędzia (opcje menu, okienka, zakładki, składniki, skrypty, opcje konfiguracji etc)
 4. Prosty test w SoapUI
  • jak budujemy test - co składa się na kroki testu?
  • test funkcjonalny WebService dla aplikacji testowej, requests and responses, krok po kroku
 5. Asercje
 6. Parametryzacja testu SoapUI
  • jak dokonujemy parametryzacji - wprowadzenie do properties
  • rodzaje properties, zasięg, przekazywanie properties między krokami testu (Property transfer)
  • modyfikacja przebiegu testu za pomocą instrukcji warunkowych
  • parametryzacja properties z zewnętrznych źródeł danych (pliki, środowisko)
  • parametryzacja przez pobranie danych z bazy danych (JDBC)
 7. Zaślepianie usług sieciowych
  • tworzenie zaślepki usługi sieciowej na podstawie WSDL
 8. Testowanie usług REST
 9. Testy wydajności
  • test wydajności WebService za pomocą SoapUI i LoadUI
  • rodzaje testów
  • ograniczenia testów wydajności w SopaUI
  • skalowanie obciążenia przy pomocy LoadUI
 10. Groovy Scripting - automatyzacja w SoapUI
  • Wprowadzenie do Groovy - język i proste kontrukcje
  • IntelliJ IDEA i konsola [[Groovy]]
  • Konstrukcje języka
  • Groovy w SoapUI
   • Edytor skryptów SoapUI
   • Model obiektowy SoapUI
   • Skrypty - Asercje
   • Skrypty - Asercje - XML
   • Skrypty - FTP
   • Skrypty - SSH
  • Case Study: Rozbudowany test wykonuje komendy na serwerze, przetwarza output i przekazuje do serwisu
  • DataSource, DataSink z użyciem skryptów
  • Data Driven Testing i użycie properties ze skryptami
  • Automatyzacja zadań w SoapUI
  • Uruchomienie Selenium z poziomu SoapUI
 11. Integracja z Maven

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email