Uczestnicy szkolenia zapoznają się z aspektami teoretycznymi i praktycznymi tworzenia aplikacji z użyciem Zend Framework 2. Podczas kursu, krok po kroku, powstanie poglądowa aplikacja prezentująca różne zastosowania frameworka we współczesnych realiach.

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla programistów PHP chcących zapoznać się z drugą wersją Zend Framework.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie koncepcji używanych w ZF2, a także praktyczne poznanie frameworka pozwalające na tworzenie różnego rodzaju oprogramowania (serwisy internetowe, webapi, aplikacje konsolowe) przy użyciu tego narzędzia. Podczas kursu zostanie stworzona przykładowa aplikacja wykorzystująca najważniejsze elementy ZF2.

Wymagania

Od uczestników wymagana jest znajomość obiektowego programowania w języku PHP (wersja 5.3 i wyższe) oraz podstawowa znajomość relacyjnych baz danych.

Program szkolenia

 1. Podstawowe koncepcje w ZF2
  1. MVC
  2. IoC
 2. Pierwsze kroki
  1. Przygotowanie środowiska i instalacja frameworka
   • Wprowadzenie do composera
   • Wprowadzenie do ZFTool
   • Struktura projektu
   • Podstawowa konfiguracja
  2. Koncepcja i budowa pierwszego modułu
   • Podstawowa struktura modułu
   • Routing
   • Kontrolery
   • Widoki
  3. ServiceManager jako implementacja IoC
   • Idea ServiceManagera
   • Konfiguracja
  4. Komunikacja z bazą danych
   • Konfiguracja
   • Praca z TableGateway i RowGateway
   • Obiektowa budowa zapytań SQL
  5. Formularze
   • Tworzenie i konfiguracja
   • Renderowanie
   • Budowa walidatorów
   • Formularze złożone
  6. Praca z danymi sesyjnymi
 3. Rozbudowa aplikacji
  1. Pluginy kontrolerów
   • Przegląd najważniejszych pluginów
   • Rozszerzanie możliwości kontrolerów
  2. Koncepcja ViewHelperów
   • Przegląd dostępnych rozwiązań
   • Tworzenie własnych ViewHelperów
  3. Uwierzytelnianie użytkowników
   • Wbudowane mechanizmy
   • Konstruowanie własnych metod uwierzytelniania
  4. Zarządzanie uprawnieniami
   • Podejście ACL i RBAC
  5. Budowa REST API
   • Konfiguracja routingu
   • Kontrolery REST
   • Zmiana strategii renderowania widoku
  6. Budowa aplikacji konsolowej
   • Routing konsolowy

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email