Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do programistów chccych sprawniej i wydajniej operować na zbiorach danych w języku C#.

Zakres szkolenia

W trakcie zajęć uczestnicy zrozumieją zasadę działania zintegrowanego języka zapytań LINQ, interfejsów Fluent i zrealizują własną implementację łańcucha metod. Szkolenie skupia się na praktycznej realizacji najważniejszych przypadków użycia języka LINQ do operowania na zbiorach danych.

Szkolenie obejmuje:

 • Tworzenie zapytań w zintegrowanym języku zapytań LINQ
 • LINQ to XML
 • LINQ to SQL

Cel szkolenia

Głównymi celami szkolenia są:

 • zdobycie umiejętności wydajnego i elastycznego operowania na zbiorach danych z wykorzystaniem zintegrowanego języka zapytań LINQ,
 • zaznajomienie uczestników z interfejsami dostępowymi Fluent,
 • przygotowanie uczestników do używania źródeł danych wykorzystywanych przez LINQ. Mocną stroną szkolenia jest nastawienie na praktyczną realizacje zagadnień związanych z omawianą technologią LINQ.

Wymagania

Od uczestników wymaga się:

 • umiejętności posługiwania się środowiskiem Visual Studio,
 • znajomości podstawowych założeń relacyjnych baz danych,
 • podstawowej znajomości języka C#.

Parametry szkolenia

1 *7h netto wykadów i warsztatów. Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Wstęp

  1. Wprowadzenie do języków zapytań

  2. Czym jest LINQ

  3. Źródła danych wspierane przez LINQ

 2. Wyrażenia lambda

  1. Wprowadzenie do metod anonimowych

  2. Budowa wyrażenia lambda

  3. Typy anonimowe

 3. Method Chaining

  1. Wprowadzenie do wzorca Method Chaining

  2. Definiowanie własnych interfejsów Fluent.

 4. LINQ – podstawowe zagadnienia

  1. Przegląd podstawowych operatorów LINQ

  2. LINQ to Objects

  3. Łączenie wyrażeń LINQ z wykorzystaniem Method Chaining

  4. Filtrowanie i sortowanie danych

  5. Operatory projekcji

  6. Agregacja

  7. Grupowanie

  8. Złączenia

 5. LINQ – zaawansowane zagadnienia

  1. Metody rozszerzające

  2. Własne operatory i rozszerzenia

 6. LINQ to XML:

  1. Podstawy języka XML

  2. Pobieranie danych z pliku XML

  3. Odczytywanie wartości z drzewa

 7. LINQ to SQL:

  1. Zapytania LINQ a SQL

  2. Pobieranie danych z bazy

  3. Dodawanie rekordów do bazy

  4. Modyfikacja danych w bazie

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email